Januari -98

 


Ingen mer invandring?

"Det förekommer ju ingen invandring längre till Sverige". Den typen av påstående har upprepats gång på gång under 1997 av den sida som släpps fram i den offentliga debatten - den moralistiska eliten.

Nu kommer uppgifter om det verkliga förhållandet. Enligt Sydsvenska Dagbladet uppgick antalet som sökte asyl i Sverige under 1997 till nära 10.000, vilket betyder en ökning med 65% jämfört med året innan.

Fantastiskt nog är det samma moralistiska elit som gärna tar till brösttonerna med invandringskritiker, för att dessa skulle gå ut med falska faktauppgifter.

 


Underlätta för mindre företag?

"Sverige behöver fler entreprenörer och fler nya växande företag. För att underlätta för de mindre företagen sänktes arbetsgivaravgiften vid årsskiftet..."

Ingela Thalén (s), i tidningen "Avisen" den 3/1 -98.

Hur stämmer detta med den aktuella diskrimineringsutredningens förslag om att radikalt byråkratisera anställningsförfarandet?

 


Viktig gränsdragning

Polisen har gjort ett massingripande mot ett nazistiskt möte. Enligt den polisofficer som uttalade sig i TV var polisen redo att ingripa vid varje typ av "rasistiskt" yttrande på mötet.

Med tanke på hur luddigt begreppet "rasism" blivit känns detta aningen oroande. Var går gränsen mellan vad som får sägas i Sverige idag och vad som inte får sägas?

Det finns ju exempel på personer som hävdar att denna hemsida är just "rasistisk".

Logiken blir, att om Blågula Frågor skulle anordna ett möte, och framföra de åsikter som vi nu framför på Internet och i vår tidskrift, då skulle polisen kunna komma instormande. Eller?

En annan gränsdragningsfråga gäller hur offentlig en tillställning måste vara för att polisen ska kunna bryta upp det? Kan polisen ingripa även mot slutna möten? Kan den ta sig in i lägenheter, om där hålls en privat sammankomst?

De som förespråkar denna typ av offensiva polisingripanden bör känna ett särskilt ansvar att bidraga till tydliga gränsdragningar. Men gör de det?

 


Spännande debatt?

Etablissemanget har sin inne-jargong. Till denna hör att ha "visioner", tycka om "utmaningar" och att finna olika företeelser "spännande".

När socialdemokraternas partisekreterare Ingela Thalén således skriver i "Avisen" den 3/1 -98 kan det låta så här:

"Vi kan alla glädja oss åt att det går bra för Sverige. Arbetslösheten sjunker och hjulen snurrar för fullt i näringslivet. Nu kan vi föra en spännande framtidsdebatt som handlar om annat än nedskärningar och besparingar..."

Då undrar man: kommer denna framtidsdebatt att beröra globaliseringen och dess effekter?

Om vi har så stor arbetslöshet nu, då det är högkonjunktur - hur ska det då bli när konjunkturen vänder nedåt?

Och om vi inte nu kan betala av på statskulden, när ska det då kunna ske? Ska vi vänja oss vid årliga räntekostnader som en post på 100 miljarder kronor i statsbudgeten?

 


Vem visar ansvar?

I ovannämnda artikel ger partisekreterare Thalén också en känga åt moderaterna. De visar, menar hon, ansvarslöshet genom att "ställa ut löften om skattesänkningar" - "utan att tala om hur kalaset ska bekostas".

Socialdemokraterna egen linje är inte skattesänkningar - men väl höjda barnbidrag, återinförande flerbarnstillägg och avgiftsfri sjukvård för barn och ungdomar under 20 år. Är inte också detta ett "kalas" som på något sätt måste bekostas?

Och är socialdemokraternas linje mindre ansvarslös, i ett läge då Sveriges statskuld ligger nära 1.500.000 miljoner kronor?

Det är uppenbart, att det är valår i år, och det överordnade målet är inte föra en för Sverige långsiktigt hållbar och klok politik. Nej, det överordnade valet är att vinna valet, för att s-fraktionen av politikerklassen ska kunna behålla sina positioner.

 


"Onkel Tom"

I DN skriver Juan Fonseca: "Medlöpare och påhejare till denna bestraffningsaktion mot mig är också en klick partimedlemmar med invandrarbakgrund som verkar vilja göra karriär som rörelsen Onkel Tom."

Blågul kommentar

Fonseca gör uppenbarligen anspråk på att ensam representera invandrarna och deras intressen. Han vill inte ge plats för andra åsikter.

Vad lägger han in i begreppet "Onkel Tom"?

Låt oss ta ett helt konkret exempel: SL:s biljettrazzia i Rinkeby, där det visade sig att över 10% av de granskade färdbevisen var ogiltiga. En sådan händelse ger utrymme för två möjliga reaktioner:

1. Man applåderar, finner det bra med sådana aktioner. Därför att man vill komma tillrätta med asocialitet och kriminalitet i Rinkeby. Man vill höja områdets status. Man ställer sig på de hederliga rinkebybornas sida.

2. Man protesterar, blir upprörd över sådana aktioner. Därför att man anser att invandrare får inte kontrolleras, invandrare ska inte behöva betala som andra, på invandrare behöver inga krav ställas. Man ställer sig på de ohederliga rinkebybornas sida.

Juan Fonsecas val var tydligt. Han valde med sin JO-anmälan det andra alternativet. Men om någon annan s-invandrare istället väljer det första alternativet - gör det honom/henne till en "Onkel Tom?

Är det vad Juan Fonseca menar?

 


"Tänkte inte på det..." (1)

Av allt att döma kommer pensionssystemet att ändras framöver, så att de belopp som utbetalas blir baserade på vad man faktiskt betalat in.

Inte som ATP-systemet hittills möjliggjort, att man pumpar upp beloppen genom att under ett fåtal år arbeta intensivt - ett system som dessutom möjliggjort höga pensionsbelopp för personer som överhuvudtaget inte befunnit sig i Sverige mer än några år.

Underligt, att man inte kunde ha kommit på detta från första början. Riksdagsledamöterna får väl säga som uppfinnaren hos "Lorry", i Peter Dalles skepnad: "Tänkte inte på det..."

 


"Tänkte inte på det..." (2)

Precis som med författningsreformen, som manglades fram under 60-talet. Där satt dom och utredde, remissade och diskuterade. Och så kom dom fram till en enkammarriksdag med jämnt antal ledamöter: 350.

Varpå det blev en "jämviktsriksdag". Och man tvingades ändra, så det blev 349 ledamöter.

Kunde man ha tänkt på det från början?

 


"Tänkte inte på det..." (3)

Sak samma med Göran Persson som skolminister. En av hans åtgärder var att ta bort historia som obligatoriskt ämne på skolschemat. I och för sig konsekvent om man inte anser att svenska folket har någon historia, men det dröjde ju inte länge förrän samme Persson tvingades ge sig själv bakläxa.

Efter den undersökning 1997, som visade att svenska skolungdomar hade bristfälliga kunskaper om andra världskriget fick Persson göra en brandkårsutryckning. Från talarstolen i riksdagen utlovade han en särskild broschyr om Förintelsen, till alla hushåll i Sverige.

Bättre hade varit att återinföra historia som obligatoriskt ämne i skolan.

 


"Tänkte inte på det..." (4)

Eller tag nedskärningarna inom polisen. Man gjorde sig av med en stor mängd civilanställda poliser. Med konsekvensen att uniformerade poliser - utbildade för brottsbekämpning ute på fältet - bands upp i kontorsarbete.

 


"Tänkte inte på det..." (5)

Ytterligare ett exempel är nedskärningarna hos den svenska gränskontrollen, av föregivet ekonomiska skäl. Det resulterade i att gränsen i praktiken var öppen i Helsingborg under julhelgen, och ett stort antal familjer tog sig in i Sverige.

Vad kommer bara en av dessa familjer att kosta?

Hur många passpoliser motsvarar det?

 


"Handbok och uppslagsverk"

"Det här är en kartläggning av rasismen i Sverige, en alltmer utbredd företeelse under 1990-talet. Fakta och information varvas på ett lättillgängligt sätt med ny och unik kunskap. En värdefull handbok och uppslagsbok, bl.a. för de som arbetar med ungdomar, flyktingar och invandrarfrågor. Rikt illustrerad med teckningar och foton."

Så lyder presentationen av en ny bok skriven av Anna-Lena Lodenius och Per Wikström och utgiven på Natur och Kultur. Presentationen står att läsa i katalogen "Levande historia", utgiven av regeringen, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Skolverket.

Bokens titel är enligt katalogen "Vit makt och blågula drömmar", men av bokens framsida framgår att det handlar även om nazism. Där finns en undertitel som lyder "Rasism och nazism i dagens Sverige".

I kapitlet "Nya och gamla elektroniska media" finns en rubrik "Nazister på Internet". Under denna rubrik finns Blågula Frågor omnämnt, efter att man betat av Ariska Kampförbundet, Ku Klux Klan,Vit-Makt-rörelsen, m.m. Det sker med följande formulering:

"Även flera nationalistiska invandringsfientliga grupper hade egna hemsidor. SVERIGEDEMOKRATERNA ståtade med inte mindre än fyra, och debattorganisationen BLÅGULA FRÅGOR tre. Även KONSERVATIVA PARTIET (för detta HEMBYGDSPARTIET), FOLKVILJAN OCH MASSINVANDRINGEN och SAMFUNDET FÖR NATIONELL OCH INTERNATIONELL UTVECKLING hade lagt ut anspråkslösa sidor på nätet."

Blågul kommentar

Den person - Anna-Lena Lodenius - som regering, skolverk och lärarfack här framställer som presentatör av ovedersägliga sanningar tillhörde dem som i radio förra året påstod att Sverige inte längre har någon invandring.

DEN FRÅGA SOM HÄR ANMÄLER SIG blir: finns det någon enda organisation, kritisk till den generösa flyktingpolitiken, som inte av Lodenius-Wikström buntas ihop med nazister?

Finns denna möjlighet ens teoretiskt? Hur skulle den kritik mot flykting- och invandringspoltiken se ut, som inte klassas som rasistisk?

NÅGON DISKUSSION I SAK vill etablissemanget inte ha om invandringen, det står klart. Istället har man bemött oss kritiker med tillmälen och hot.

Nu tillkommer listningar.

DENNA OFFICIELLT UPPBACKA LISTA från Lodenius på "Nazister på Internet" innebär i praktiken en inventering inte bara av nazi-organisationer, utan samtidigt en inventering av något helt annat - nämligen demokratiska kritiker av den förda invandringspolitiken. (Fri Information finns visserligen inte med, men det beror bara på att FI vid den tidpunkten ännu inte kommit igång med sin hemsida.)

En förberedelse av opinionen, för att senare kunna stänga av alla kritiska hemsidor? Vem kan väl ha invändningar mot att nazister stängs ute från Internet?

 


Makthavare

Till det ovan sagda om nazi-listningen kan konstateras att Anna-Lena Lodenius hamnat i en maktposition som utgivare av denna "handbok" och detta "uppslagsverk". Det ger henne en nästan gudalik makt att avgöra vad som är vad och vem som är vem: Är jorden rund? Är personen x nazist? Lodenius har svaren!

Men vem har placerat Lodenius i denna position?

 


SvD, Sifo och invandringen

Svenska Dagbladet presenterar den 21/1 1998 en Sifo-undersökning kring invandringen - gjord sommaren 1997.

Rubriken lyder "STOR OPINION MOT INVANDRARE". De diagram som presenteras har en motsvarande rubrik: "Svenska folkets inställning till invandrare."

Av diagrammen kan utläsas följande:

A. Cirka 60% av svenskarna anser att bestämmelserna kring invandringen borde bli strängare.

B. Drygt 60% instämmer i påståendet "En stor del av brottsligheten beror på invandrarna".

C. Cirka 55% instämmer i påståendet "Många utlänningar kommer hit för att utnyttja sociala förmåner",

D. Nära 70% instämmer i "Invandrare som tänker stanna i Sverige bör i eget intresse bli så lika svenskarna som möjligt."

E. Cirka 55% tar avstånd från "Samhället bör skapa möjligheter för invandrare att bevara sitt språ och kulturella traditioner.

Blågul kommentar

I det stora hela är detta ingenting nytt. Fler andra undersökningar under 90-talet har givit samma resultat, nämligen av c:a 60% av svenskarna önskar en mer restriktiv flyktingpolitik.

Svenska Dagbladets rubrik är dock missvisande, och olycklig. I verkligheten förmår - vilket tidigare konstaterats i en undersökning av Lange-Westin på CEIFO - svenskarna hålla isär begreppen. Man är negativ till den invandringspolitik som bedrivits, men därmed inte allmänt negativ till de individer som invandrat (i likhet med Blågula Frågor).

 


Demokrati-tal

Ingvar Carlsson höll, enligt vad DN uppger, ett "demokratital" den 21/1. I sin plädering för demokrati ansåg den f.d. statsministern att "Våld ska mötas med våld, åsikter med åsikter".

Den senare delen av detta yttrande känns välgörande för oss i Blågula Frågor. Vad vi hittills fått erfara är ju hur man - istället för en diskussion i sak - möter oss främst med tillmälen och hot, listningar och polisanmälningar.

Den första delen av Carlsson-uttalandet väcker dock frågor. Hur menar han konkret? Sverigedemokraterna har ett flertal gånger blivit utsatta för våld, det hittills otäckaste exemplet var när fyra SD-are i augusti -97 blev överfallna och misshandlade med tillhyggen, av en hop på 30-40 maskerade "antirasister".

Betyder Carlssons uttalande att han nu rekommenderar Sverigedemokraterna att tillgripa våld? Blågula Frågor tar i så fall bestämt avstånd från Carlssons uppmaning!

I en rättsstat måste staten ha våldsmonopol.

 


Ungdomar mot Rasism

I Metro den 22/1 fanns en insändare från ett antal representanter för Ungdom mot Rasism (däribland Michael Alonzo), under rubriken "RASISM ATT PETA FONSECA FRÅN S-LISTA". Man skriver:

"Vilka andra partier förutom socialdemokraterna har en maxgräns för hur många svartskallar man tolererar?...

Måste alla socialdemokratiska riksdagsmän/kvinnor med invandrarbakgrund representera ett invandrarkollektiv, eller tillåts även invandrare att representera andra grupper, till exempel LO?"

"Exakt hur många invandrare tillåter socialdemokraterna maximalt i riksdagen? Vilka är era invandrare på listan? Är Pierre Schori (som ju är invandrare) en av era invandrare? Är Pierre föreslagen av invandrarföreningar? Är det bara svarthåriga invandrare man tolererar ett begränsat antal av?"

Blågul kommentar

Det var ju "Ungdom mot Rasism" som för inte länge sedan gav ut en rapport, "Vit makt", där man lyfte fram hur stor andel invandrare som fanns på olika poster i samhället. Det var Alonzo mfl. som själva befrämjade ett kvot-tänkande.

Logiken hos Alonzo är tydligen:

A. När andelen invandrare i ett sammanhang är lägre än andelen av befolkningen, då är det ett problem.

B. När andelen etniska svenskar i ett sammanhang är lägre än andelen av befolkningen, då är det inget problem.

Alonzo-tänkandet är märkligt också på ett annat sätt. Fonseca har mer än någon annan riksdagsledamot profilerat sig som representant för ett tänkt invandrarkollektiv. Så ensidig har han därvid varit, att han blivit förutsägbar, att han gjort sig till en gnällspik.

Ändå anser tydligen Alonzo m.fl. nu att Fonseca ska betraktas som en representant också för etniska svenskar. Det går ju inte ihop.

 


Politisk korrekthet

I DN den 18/1 finns även en intervju med Jonathan Friedman, socialantropolog i Lund. Där ges en bra sammanfattning av vad "politisk korrekthet" innebär:

"Politiskt korrekt tänkande, enligt Jonathan Friedman, är när påståenden reduceras till att bedömas som goda eller dåliga. Allt som sägs blir till åsikter, vars sanningshalt aldrig prövas. Argument fördöms på moraliska grunder utan att logiskt analyseras.

Den fria diskussionen försvinner, och ersätts av associativa tankekedjor. Det som sägs blir mindre viktigt än att definiera den som säger det som tillhörig en grupp. Det viktiga är vem som äter lunch med vem, vem som pratar med vem, vem som finns var vid vilket tillfälle."

 


Det bara blev så?

Ingvar Carlsson talade nyligen på ett PRO-möte om demokrati. DN den 22/1:

"Oerhört snabbt, på tio femton år, har en rad stora förändringar inträffat, sa han och nämnde bland annat den ekonomiska tillbakagången, de ökade klyftorna i samhället och kapitalets tillväxt och förflyttning över gränserna.

- Marknaden vann över demokratin.

Som statsminister upptäckte han själv att de gamla styrmedlen inte längre höll. Vi flyttar, sa företagen, och agerade utpressare.

- Nationalstaten har inte längre samma förmåga som förr att lösa människors vardagsproblem. Till det kommer att EU-medlemskapet har ökat tempot i beslutsprocessen och att riksdagens ställning försvagats.

Ska demokratin överleva måste den också vara stark och handlingskraftig, menade Ingvar Carlsson."

Blågul kommentar

Men hur gick det till, när nationalstaten försvagades? Detta nämnde Carlsson inget om.

Men de handlade ju om helt konkreta åtgärder, som avskaffandet av valutaregleringen, EU-medlemskapet mm (se vidare boken "Försvara Demokratin!") - åtgärder som vidtogs under aktiv medverkan av Carlsson och socialdemokratin.

Må vara att man nu inte kan göra ogjort vad som en gång gjordes, men det vore befriande att får höra politiker erkänna att de helt enkelt gjorde fel.

 


Behåller stöldgods

Blågula Frågor har fått sig tillsänt ett tidningsklipp från den 11/12 -97. Det framgår inte ur vilken tidning det är, men klippet kommer från Katrinehholm. Så här skriver man:

"I går kväll anhölls ytterligare två personer från flyktingförläggningen i Flen. De misstänks för stöld. Sammanlagt sex personer har därmed anhållits... De misstänka tjuvarna tycks ha rest runt i många städer och stulit saker urskiljningslöst från olika butiker. Polisen beslag uppgår till ett värde av cirka 100.000 kronor."

Det mest fantastiska med denna historia är att tjuvarna uppenbarligen kommer att behålla sitt stöldgods!

Jan Carlsson på Katrineholmspolisen:

"- Sedan följer ett tungt jobb att härleda allt till de rätta ägarna. Lyckas det inte kan vi åka på att lämna tillbaka godset där vi hittade det."

(Se även: Samme man)