Aktuell kommentar - vecka 6/99:

 

Folkets parti?

Tidigare har vi kommenterat Centerns bekymmer. Ett annat parti med bekymmer är Folkpartiet. Enligt opinionsmätningarna pendlar partiet kring fyraprocentsspärren och kan mycket väl komma att åka ut ur riksdagen i nästa val.

Namnet "Folkpartiet" antyder ju att det i särskilt hög grad skulle vara fråga om ett folkets parti, men om så verkligen vore fallet borde inga problem föreligga att nå både 4% och 40% av rösterna.

Här kommer litet gratis konsulthjälp. Inom framförallt tre områden skulle Folkpartiet kunna skärpa till sig:

1. Skolan

Folkpartiet har visserligen försökt att göra just skolpolitiken till sin profilfråga, men på fel sätt. Man har fokuserat på lärarna, och gjort dem till något av syndabockar. De måste bli bättre! Det är naturligtvis aldrig fel med duktiga lärare, men grundproblemet är ett annat, som påpekats av insiktsfulla debattörer.

Det måste finnas en undervisningssituation i klassrummet. För att en sådan ska kunna skapas krävs att det kan ställas krav på eleverna: att de närvarar på lektionerna, att de anstränger sig och att de inte stör undervisningen.

Många frågar sig nog varför betygen i uppförande och ordning togs bort. En annan åtgärd kan vara att inte låta elever gå vidare med mindre än att de förvärvat nödvändiga kunskaper. En tredje åtgärd är att nivågruppera undervisningen och skapa enhetligare undervisningsgrupper.

2. Demokratin

Yttrandefrihet, överhuvudtaget demokratiska fri- och rättigheter, är traditionellt en liberal profilfråga. Ändå har det varit påfallande tyst från Folkpartiet när mötes- och yttrandefriheten nu allvarligt hotas i Sverige.

Ett tydligt exempel är den senaste valrörelsen, där nya partier som försökte komma in i riksdagen fick sina valmöten saboterade, eller helt förhindrades att hålla valmöten - genom organiserade aktioner. Trots att det rimligen var fråga om högmålsbrott reagerade varken Folkpartiet eller något annat etablerat riksdagsparti. Riksdagen har snarast - indirekt - sanktionerat denna typ av våldsagerande, genom att tillåta rånarluvor vid demonstrationer.

Ett annat exempel är PUL - en lag som riksdagen antog i höstas och som på ett fullkomligt osannolikt sätt ger möjligheter att strypa yttrandefriheten på Internet. Det kan bli förbjudet att nämna namnen på de personer man vill kritisera! De svenska lagstiftarna har här varit bokstavstrogna på ett sätt som inga andra lagstiftare inom EU.

Farligast ur demokratisynpunkt är kanske den rädsla som spridit sig i det svenska samhället. Få människor vågar nu stå upp för en uppfattning, om de inte känner att den är sanktionerad uppifrån. Folkpartiet kunde här göra en helt konkret markering, genom att ställa sig bakom Blågula Frågors upprop för medborgerlig dialog.

3. Kapitalismen

En självklar utgångpunkt för Folkpartiet är försvaret av en kapitalistisk marknadsekonomi, med goda förutsättningar för företagande. Just därför borde Folkpartiet vara på alerten mot avarter och missförhållanden i systemet.

Det är ju en fundamental skillnad på att bli rik genom eget företagande och produktion av varor och tjänster, jämfört med att bli rik genom spekulation!

Spekulation ger både orättvisor och ett ineffektivt utnyttjande av resurser. I kombination med hypersnabba kommunikationer skapar det dessutom en instabil situation i världsekonomin, med risk för en ny omfattande depression.

Här borde just Folkpartiet gå i bräschen med en frisk debatt och konkreta förslag. Även om det skulle kräva slaktandet av en och annan helig ko.