Aktuell kommentar - vecka 5/99:

 

Absurdistan

Sverige är "hermetiskt tillslutet", ingen släpps över gränsen. Detta påstående gick ut i TV2:s Rapport i slutet av januari. Det undgick kritiska journalistfrågor och fick stå helt oemotsagt. Den som gjorde påståendet hade just suttit häktad i Danmark - en "flykting"-smugglande baptistpastor från Mellansverige.

Detta kan ses som en illustration till Blågula Frågors kommentar vecka 1, "Lögnen segrade". Så här går det till när svenska folket desinformeras.

Fakta är ju att:

antalet beviljade PUT under 1998 var högre än genomsnittet för de senaste 15 åren.

totalt beviljades nära 40.000 PUT under 1998, bara anhöriginvandringen uppgick till över 21.000 personer.

varje år har invandringen till Sverige varit väsentligt högre än till något annat nordiskt land, även per capita.

Sedan har vi HIV-mannen. Mehdi Tayeb, iranier. Eller "Kimball", som han fortfarande ibland kallas i media.

Hur kunde han någonsin få ett permanent uppehållstillstånd i Sverige? Han kom ju under amerikansk identitet, så "flykting" har han inte ens uppgett sig vara. Uppenbarligen kom han hit genom ett förhållande med en svenska, men när förhållandet sprack - varför drog man inte in hans PUT?

Detta borde vara något för media att gräva i. Men här går ansvariga byråkrater säkra - genom "generositet" tar de aldrig några risker. Risker tar den som försöker hålla igen med utgifter och visa ansvar gentemot skattebetalarna. Gentemot den avskedade SIV-handläggaren Kenneth Sandberg anför således Invandrarverkets jurist att Sandberg "inte delar den demokratiska och humanitära grundsyn som är en förutsättning för arbetet".

Klart är i varje fall att Mehdi Tayeb nu befinner sig i Iran. Klart står också att han gärna vill komma tillbaka till Sverige. Samtidigt ställer han villkor, nämligen att han då ska få sin identitet skyddad.

Klart står också att svenska myndigheter vill ha Tayeb tillbaka till Sverige, man trycker på Iran för att få honom utlämnad.

ANTAG ATT TAYEB faktiskt utlämnas, och återvänder till Sverige. Det får tre konsekvenser.

1. Svenskt rättsväsende får ta sig an hans fall och han kommer att tillbringa en tid i svenskt fängelse. En kostnad för svenska skattebetalare.

2. Mannen måste vårdas för sin HIV-smitta, får gå på bromsmediciner och behandling. Ytterligare en kostnad, och en stor sådan.

3. Efter en tid är Mehdi Tayeb åter en fri man.

Kommer han då att utvisas ur Sverige? Det är inte alls säkert. Mindre än 20% av till fängelse dömda utländska medborgare i Sverige blir utvisade.

Kommer han att ha ändrat mentalitet, eller kommer han att fortsätta sitt tidigare beteende, dvs att försöka HIV-smitta svenska kvinnor? Och kommer de i så fall att kunna skydda sig, kommer de att veta vem han är?

HUR MÅNGA HIV-smittade utlänningar finns det för övrigt i Sverige för närvarande? I bara Stockholms län finns nära 1.100. Mer än var tredje HIV-smittad i länet är invandrare.

Hur mycket kostar en HIV-behandling, för bara en person, under ett år? Förmodligen rör det sig om närmare en miljon kronor.

Antag att det i hela Sverige finns 200 HIV-smittade utlänningar som går under behandling. Det skulle kunna betyda en årlig kostnad på 200 miljoner.

Till hur många höftledsoperationer räcker 200 miljoner?


Se även: Bomba Belgrad?