image
image
image
image

Svensk demokrati i fara


David Schwarz,
tidigre redaktör för tidskriften "Invandrare & Minoriteter", och en av Sveriges första och mesta invandrardebattörer, skriver i DN den 4/11 -97, under rubriken "STATEN SKA INTE LÄGGA SIG I - Invandrartidningen utgör ett hinder för integration":

"Jag är övertygad om att många bland såväl de gamla som de nya svenskarna tycker som jag - att det inte är statens uppgift att 'integrera' invandrarna, det kan de göra bättre och billigare själva! - men vågar inte ta till orda i denna infekterade fråga av rädsla för att stämpas som främlingsfientliga."

 


David Schwarz har även tidigare gjort intressanta uttalanden. I "Invandrare & Minoriteter" nr 5-6/93 sade han bl a:

"Frågan är inte längre om Sverige borde bli ett mångkulturellt samhälle... utan snarare varför invandrare nästan aldrig hissar svenska flaggan på nationaldagen."

"Etniska problem slutar ofta i konflikt. Då blir... frågan om vi tror oss kunna lösa etniska konflikter i andra länder och världsdelar genom att importera dem hit?"

"...nya generationer av halvförsvenskade barn i Rosengård och andra invandrargetton om ett par decennier kommer att bilda kriminella gäng och ställa till med stora problem för samhället och revoltera som en följd av dagens vettlösa och destruktiva politik."

"Problemet är inte längre den svenska flyktingpolitikens utan den svenska demokratins vara eller icke vara."

"Vi måste skilja mellan asylinvandring av politiska flyktingar, som är hotade till liv och lem, och annan invandring.... Det vore naturligtvis mycket bättre om de demokratiska krafterna tog upp de här problemen, men de har i stället lämnats på entreprenad till extremhögern, och det är mycket tragiskt."

"Vad man nu gör i Sverige är att man bokstavligen lägger grunden till framtida etniska motsättningar genom att bevilja permanent arbets- och uppehållstillstånd åt asylsökande och deras anhöriga från allt mer avlägsna länder med allt mer särpräglade kulturer utan att göra tillräckligt för deras integrering i den svenska samhällsgemenskapen."

"Att vi skulle få en sådan byråkrati för invandrar- och flyktingfrågan... Det har ju växt fram en hel industri för detta ändamål, med en massa tjänstemän och s k invandrarexperter."

"Just nu är det t ex inne att bekämpa rasism och främlingsfientlighet, medan allt som har med invandrarnas långsiktiga integration att göra har lagts på hyllan. Det borde vara tvärtom."

"Min modell av Sverige är naturligtvis att det ska vara ett land med svenska spelregler, övergripande svenska värderingar, naturligtvis med den påverkan som invandrarna har kunnat utöva på detta land, eftersom ett samhälle ändå måste ha en övergripande ideologi."

"...det har för övrigt börjat bli ett säkerhetsproblem det här att Sverige har en så liberal inställning till identitetskontrollen. Det kommer hit människor som man inte vet någonting om och inte ens är särskilt noga med att kontrollera på riktigt. I Sverige kan man få uppehållstillstånd utan att identiteten är klar, och sedan kan man ändå gå ut i samhället och få identitetshandlingar, ja, i princip kan man bli vald till kommunfullmäktige och t.o.m. bli dess ordförande."

"Frågan är därför om det inte är dags nu att politikerna och andra som tar till orda i denna ömtåliga fråga mönstrar ut ur sin vokabulär de till intet förpliktigande honnörsorden 'tolerans', 'generös flyktingpolitik', 'aktiv tvåspråkighet', 'mångkulturellt samhälle' m fl."

"Hur många invandrare kan vi ta emot?... nöden i världen är stor och då måste man prioritera...under 'normala' förhållanden tror jag Sverige kunde ha haft en större asylinvandring av verkligt förföljda om man varit mera återhållsam med den övriga invandringen. Naturligtvis vore det bra om vi kunde hjälpa dessa människor att stanna kvar i sina hemländer, för som Jonas Widgren skrev ... 'Antingen exporterar Nord välstånd till Syd eller så exporterar Syd fattigdom till Nord genom invandring'.

För man kan inte blunda för det faktum att mycket av dagens flyktinginvandring... alltmer kommit att likna en folkomflyttning..."

"Idag kan man bli svensk medborgare utan att kunna svenska. Det är ofattbart!"

image


 
image
 
 
image