Lättskrämda lirare 1)

TV4:s sportnyheterna den 6/12 -00 förannonserades med att det skulle innehålla ett inslag om nazistiska hot mot idrottsföreningar i Sverige. Inslaget kom sedan att lyda:

 


"Godafton!

En rad idrottsföreningar har de senaste veckorna fått nazistpropaganda skickad till sig från en organisation som går under namnet "Sverigekampanjen". En av föreningarna är Olofströms innebandyklubb, topplag i division 1, en förening där spelarna har tagit mycket illa vid sig.

(Klubbens ordförande:)

- Ja, för ett par veckor sedan fick jag hem ett stort, brunt kuvert. Det var då adresserat till min bostad. I det kuvertet låg det tjugo andra kuvert, som var adresserade till spelare i vår förening på seniornivå.

- Ett av kuverten var adresserat i mitt namn, så jag öppnade det, och tittade vad det var för någonting. Jag såg då till min fasa, när man hade läst litet mellan raderna, vad det handlade om, och då var det ju detta med främlingsfientlighet...

(Reporter:)

- Totalt elva innebandyföreningar, däribland fem elitserieklubbar, har fått liknande brev innehållandes nazistpropaganda.

(Klubbens ordförande:)

- Jag det var ju som ett led i den här Sverigekampanjen då,.. det är ju min tolkning då,.. att det här med utrotning och sånt, att det liksom... om man nu ska dra det till en ytterlighet,.. att det inte förekommit.

(Reporter:)

- Men den här gången skickades propagandan till fel förening. I Olofström finns spelare med 25 olika nationaliteter. Lagets stjärna är kroat.

(Stjärnan:)

- Det är jobbigt, när man läser det här. Jag är själv invandrare,.. få sådana brev, det är inte kul.

- Blir man rädd?

- Nej, inte direkt rädd, kanske, men det är inte kul att få sådana grejer. Jag slängde det direkt.

(Klubbens ordförande:)

- Jag får ju telefonsamtal hem från oroliga föräldrar. Dom har barn som har invandrarbakgrund som spelar och så,... vågar vi skicka ned dom till våra idrottshallar, och det säger jag bestämt, att det ska dom göra, för vi ska inte vika oss en millimeter för sånt här. Vi ska hjälpas åt att få detta rumsrent, det ska inte förekomma i vår förening."

 


TRÖSKELN SÄNKS alltså, både för vad som ska betecknas som "nazism" och vad som uppfattas som "hot".

Mannen bakom utskicket ifråga är Kenneth Sandberg, känd för läsare av Blågula Frågor. Nämnda utskick innehöll BgF-intervjun med Sandberg, diverse pressklipp, en folder om MSG med uppropet om medborgerligt samtal, en artikel ur SALT, en folder om Sverigedemokraterna och ett personligt upprop från Sandberg och en lägesöversikt. Klassar man detta som "nazism", vad ska man då kalla verklig nazism, om man stöter på den?

Och "hot"... det verkar vara något av en ny trend nu, att klassa både det ena och det andra som hot. Inte heller i Kenneths utskick fanns ens en antydan av substans, men det behövs tydligen inte. Det går så att säga lika bra med selleri.

 


Särskilt intressant är passusen i TV4-sporten om hur särskilt olämpligt det var att skicka invandringskritiskt material till invandrare.

Jämför detta med hur TV reagerade på SD:s utskick till elever i Vallentuna gymnasium tidigare i höstas. Då blev det till en central kritikpunkt just att Sverigedemokraterna hade hoppat över invandrarelever i utskicket.

Fel blir det tydligen hur man gör, om man har av massmedia icke önskvärda åsikter.

 


 

 Se vidare:

"Inga särskilda skäl"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Lirare med lässvårigheter.