image
image
image
image


Sahlintal till kurder

 

Ur tal av integrationsminister, Mona Sahlin vid Kurdiska Riksförbundets 20:e Kongress (år 2002):

"...Jag vill också tacka er för så många bidrag som er grupp erbjudit det svenska samhället, genom att ni finns här som kurder och inte minst det arbete som er ordförande gör. Ert arbete visar hur Sverige har förändrats under de senare åren. Att så många olika språk, historier som Sverige har berikats av. Jag skall säga tydligt som er ordförande säger så ofta att mångfalden i Sverige är en rikedom som inte kostar något.

Tolerans är ordet som vi ofta använder. Respekt är bättre ord än tolerans. Respekt för olikheter, respekt för individer men också respekt för de som har gemensamma värderingar. Det handlar rättigheter och skyldigheter men också om möjligheter. Ordet frihet måste omfatta alla inte bara i vårt land utan i världen över. Frihet som vi måste slåss om gemensam. Första friheten är att varje folk kan leva fritt och utan förtryck."

"Jag vill också uttrycka mitt stora stöd för det kurdiska folket, för ert land och för er rätt för eget språk och namn. Det kurdiska folket har lidit under lång tid. Den första friheten vi gemensam kan känna är " Alla folks frihet och i hela världen fred". Den andra friheten är mot rasism och främlingsfientlighet som växer i olika delar av Europa där rasistiska rörelser går fram ordentligt. Också i Sverige finns det rasism och främlingsfientlighet. Därför måste vi gemensam kämpa hårt mot denna farliga rörelse. "

image


 
image
 
 
image