image
image
image
image


"Felaktig och farlig"

Ur SvD den 22/8 -02, under rubriken: "Flykting ska fås att undvika förort":

"- Man kan i debatten få intryck av att invandrare inte arbetar, inte kan försörja sig och inte kan svenska. Men det är en felaktig och farlig bild, sade Mona Sahlin.

En bidragande orsak till segregationen, utanförskapet, är att så många flyktingar och nya invandrare söker sig till storstädernas förortsområden.

- Vi vill se över det ekonomiska systemet så att det blir fördelaktigare att börja sin tid i Sverige på annan ort än förorterna, framhöll integrationsministern och tillade att då får hela landet ta del av "den glädje som flyktingskap och invandrarskap i Sverige faktiskt är".

Arbetsförmedlingens insatser för invandrare ska ökas, liksom resurserna till bland annat ett förhöjt anställningsstöd. Praktikplatserna måste bli fler så att en tidig kontakt som möjligt blir verklighet för den enskilde."


TEORETISKT SETT skulle ju bilden ifråga kunna vara bara endera: antingen felaktig eller farlig:

• Den kunde vara felaktig, men ofarlig.

• Den kunde vara riktig, men "farlig".

I det aktuella fallet är det uppenbart att den anses farlig, och därför måste Mona Sahlin hävda att den också är felaktig. Det blir ett sätt att försöka möta den uppfattade farligheten. Verkligheten beskrivs på ett visst sätt, inte därför att den faktiskt är sådan, utan därför att det är politiskt ändamålsenligt att framställa den som sådan.

I sak medger Sahlin samtidigt att bilden av bristande egenförsörjning bland invandrare åtminstone delvis är riktig - varför annars detta behov av ökade insatser från arbetsförmedlingen och höjt stöd för anställning av invandrare?


En alternativ handlingslinje vore att behandla människor lika och att inte tillåta mer invandring än vad Sverige klarar.

 

image


 
image
 
 
image