image
image
image
image


Ekstra Bladet

Redaktören för den danska kvällstidningen Ekstra Bladet, Bent Falbert, skriver i Expressen den 25/5 -02, om sin syn på den svenska godhetselitens angrepp på Danmark. Några citat:


"Det är ovanligt i Skandinavien att den ena regeringen angriper den andras inrikespolitik. Så i det avseendet är Göran Persson nytänkande..."

"Men det verkar panikartat när han skickar sin integrationsminister, kreditkortsartisten Mona Sahlin, i fält med budskapet om att Danmark, som EU:s ordförandeland från och med den första juli i år, är olämpligt att driva en gemensam integrationspolitik. Mona hävdar att hennes kollega, flyktingminister Bertel Haarder, genom extrema beslut blockerar flyktingarnas möjlighet till asyl i Danmark i stället för att integrera dem. Hur duktig är hon själv på integration?

Hela tonen i en svenska regeringens angrepp är så arrogant och högfärdig att det cementerar den danska uppfattningen om Persson som en socialdemokratisk betonghäck,.."

"...bland svenska väljare pyr en stigande otillfredsställdhet med den socialdemokratiska flyktingpolitiken och den höga arbetslösheten.

Problemet är att dessa väljare inte har någon demokratisk talesman. Alla ledande svenska politiker är lika rädda för att diskutera de reella flyktingproblemen som de är att dricka öl framför tv-kameror..."

"Göran Persson tror han är smart...När man och Sahlin skäller ut danska politiker är det egentliga målet att täppa till munnen på kritiska röster inom Sverige, och omöjliggöra en intern svensk uppgörelse. En uppgörelse som ska hållas borta genom att man gör det omöjligt för 'fina' svenskar att anamma rasistiska danska ståndpunkter.

Men Perssons regering leker med elden. Professor Charles Westin på Centrum för invandrarforskning vid Stockholms universitet anser att en politiskt talangfull ledare skulle kunna samla 15 procent av svenska väljare bakom en kritisk flyktingpolitik. Tillräckligt för att bestämma vem som ska bli statsminister."

"Situationen i Sverige liknar den i Danmark för ett år sedan... Väljare i nästan alla partier krävde åtstramningar så att bara politiskt förföljda flyktingar kunde få asyl. Ekonomiskt betingad invandring och asylfusk skulle däremot hejdas.

Även det danska socialdemokratiska partiet talade för åtstramningar..."

"...Persson fruktar. Men liksom sin danska kollega kan han inte i längden undertrycka debatten om asylåtstramningar. Den pågår överallt i Europa - det är bara i Sverige debatten är officiellt förbjuden. Men trycket kommer att stiga, månad för månad, medan Panik-Persson skäller.

I verkligheten kan inte Sverige skryta om sin invandringspolitik i förhållande till Danmark. Inget av länderna är bra på att skaffa jobb åt flyktingarna. 1) I Danmark har 58 procent av medborgarna från andra länder arbete, i Sverige är det vara 55 procent..."

"...är Persson rädd att allt fler flyktingar ska söka sig till Sverige när kraven på asylsökande till Danmark hårdnar: Oron är berättigad, men på grund av sin politiska korrekthet kan inte Persson säga det rent ut. För då måste han erkänna att även Sverige närmar sig gränser för hur många flyktingar 1) landet klarar av att ta emot. Och det ämnet har han själv förbjudit i den demokratiska debatten."


1) Här använder Falbert - trots sin i övrigt så vettiga artikel - begreppet "flykting" på samma slentrianmässiga och grovt missvisande sätt som de politiskt korrekta. Bara en liten andel av de som söker asyl är ju flyktingar. Av de som fick stanna i Sverige under 1990-talet efter att ha sökt asyl fick majoriteten stanna på sk humanitära grunder, dvs av annat än asylskäl.

 

image


 
image
 
 
image