image
image
image
image


Misstaget Sahlin

Villy Bergström skriver i Falu-Kuriren den 19/10 -09   om Mona Sahlin som partiledare för (s), under rubriken "MISSTAGET MONA SAHLIN":


"...socialdemokratin gjorde ett misstag när partiet valde Mona Sahlin till partiordförande. Inte för att hon är kvinna, utan för att hon är okunnig på viktiga områden.
 
De brännande frågorna hösten 2009 är den ekonomiska krisen och främst finanskrisen. Återregleringen av finansmarknaderna är aktuella. Krisens orsaker diskuteras i termer av ersättningar, kapitalkrav, ratinginstitutens övervakning, reglering av systemviktiga finansiella institutioners avveckling vid nya kriser m.m. Frågorna gäller att bygga institutioner och regler som så långt möjligt förhindrar en upprepning av händelserna 2007-08
 
Socialdemokratin står bredvid, är på sin höjd reaktiv men har inget att bidra med, eftersom Sahlin gjort sig av med kunnigt folk och underlåtit att skaffa kompetens. Själv är hon för obildad för att kunna bidra till den ekonomisk-politiska analysen.
 
Det ekonomiska systemet är ifrågasatt. Då hjälper det inte med klatschiga ungdomliga fraser och välfunna repliker. I stället fordras analyser och insikter i vår tids avgörande politiska systemfrågor.
 
Socialdemokratin har lett samhällsutvecklingen i sju decennier, varit ledande i bygget av ett Sverige, som utvecklats från massfattigdom till ett av världens rikaste och mest avancerade välfärdssamhällen. Under Sahlin står socialdemokratin och ser på när andra bygger, men numera utan jämlikhet som ledstjärna."

 

image


 
image
 
 
image