Varför ljuger svenska media?

Inlägg på Exilen den 22/2 -06, av signaturen Stefan Dedalus:

SvD, Expressen, Aftonbladet och senast GP publicerar i ett smått desperat tvagningsförsök TT:s tendentiösa och propagandistiska påstående om Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaards veckobrev från 2006-02-06.

På TT:s hemsida proklameras stolt:

"Tidningarnas Telegrambyrå - Nordens största nyhetsbyrå; Tidningarnas Telegrambyrå är Nordens största nyhetsbyrå sedan mer än 80 år tillbaka. TT ägs av de största tidningarna och mediebolagen bakom dem. Dryga hundratalet journalister ser till att svenska massmedier kan lita till TT som en säker nyhetskälla."

Det hänvisas i detta delikata ärende till TT Köpenhamn, och läser man med en känsla av att erhålla en saklig och nykter faktadusch. Kan massmedier lita på TT, ok, men kan VI lita på medierna?

Men. SvD 2006-02-08: "beskriver muslimer som 'ogräs'"

http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_11766819.asp

Det står inte så. Men i den ivriga exorcismen att köra ut yttrandefriheten från Skandinavien förvränger media sorglöst i enlighet med allt ändamålshelgande.

Expressen varierar 8/2 med: "Islamister är som ogräsfrö som blåst in över den danska gränsen"

Länken verkar borttagen, men så långt Malin Ekmark i pappersupplagan som kör sin egen variant till skillnad från branschkollegorna.

Aftonbladets Torsten Kälvemark är inte helt oväntat värst på kultursidorna 2006-02-08, ett uppslag över två sidor visar Kjærsgaard queen size med "citatbubbla": "'Det frö av ogräs, som rykt in över den danska gränsen - islamister och lögnare -skall vi nog själva ta itu med.' PK i sitt senaste veckobrev".

I helgen v 6 förevisade även Göteborgs-Posten lögnerna, Jan Arell skriver i ett långt reportage om Danmark med en konstaterande ton närmast kalkerande SvD, och nu har vi alltså blivit säkra på att Kjærsgaard talat om muslimer generellt enligt artikeln. Ännu längre från den lexikaliska sanningen, förvisso, men det viktiga är inte vad som skrevs, utan vad hon och alla andra emblematiska rasister egentligen menar.

PK beskriver alltså först islamister och sedan muslimer ­ generellt alltså - som ogräs.

Får man citera så - om det inte är sant? Kälvemark menar att det hade blivit rättssak i Sverige för detta. Tvivlar jag inte ett ögonblick på. Vi får hoppas att sanningen kommer fram i rätten, därför att dessa ord var milt uttryckt "tagna ur sitt sammanhang", som det heter, nogsamt utelämnande vissa detaljer och ger det hela en helt annan mening.


Så långt de faktahävdande tidningarna, vars sanningshalt väl ändå inte kan betvivlas då de med sådan emfas normerar för övrigt plebejiskt pack, dvs allmänheten - eller "svenska folket" - som vi mängdbenämns allt som oftast.

Nu blir det intressant. Om nu denne sarkastiskt beskrivne partiledare för många svenska problemformulerare framstår som ondskan själv, kan man bemöta det på åtminstone två sätt.

1.), Man återger vad som faktiskt står/stod för att kunna bemöta det sakligt eller moraliskt till exempel, eller

2.), man förvanskar både ordagrant och/eller semantiskt, vilket förutom att man slipper besvära sig med analys och taktisk motargumentation får det hela i skarp definitiv. Risken finns annars att populasen anar gravade hundar. Varför förresten krångla till det i onödan?

Vad står det då i brevet? Tja, om undertecknad via en enkel sökning kan få reda på urkunden, frågar sig vän av ordning om dessa otadliga journalister och sanningsmatande godhetsapostlar bemödar sig om råfakta, är intresserade vad som sägs, vad som står, och vad som menas.

Alternativet är att skriva det Rätta. Det som regering och riksdagens kartor beskriver som Rutten Framför Allt, att moral går före rätt, och att intellektuella lögner är viktade obehaglig politik som sticker i ögonen:

"Jeg respekterer, at nogle tror på Koranen og Muhammed. Det er deres sag, vi har trosfrihed i Danmark. Muslimer har lov at praktisere deres tro i Danmark ­ i øvrigt i modsætning til kristne og jøder i de islamisk-styrede lande.

Det frø af ugræs, der er føget ind over den danske grænse ­ islamister og løgnere - og som med deres rundrejse til mellemøstlige lande pustede nyt og for Danmark livsfarlig ild i konflikten, skal vi nok selv tage os af.

Men vi kan godt bruge en håndsrækning overfor Saudi Arabien, Syrien, Libanon, Egypten, Jordan, Palæstina."

http://danskfolkeparti.dk/sw/frontend/show.asp?parent=19081&menu_parent=22669&layout=0

Den understrukna meningen förändrar budskapet något, eller hur? Och så kan vi inte ha det när svenska medier förmedlar. Det kan ju ge fel signaler, och som någon rättänkande lär ha sagt, orsaka onödig och omotiverad främlingsfientlighet.

Förr hade lögnerna fått vara i fred, men förvanskande medier får problem i det sekundsnabba websamhället, när man blott är ett par klick från källan.

- - -