2 x Kattis

Många exempel blir det, på unga journalisters eller journalistaspiranters ideologi som i sin politiska korrekthet blir destruktiv. Ytterligare ett exempel är Kattis Ahlström i TV-programmet "Uppdrag granskning".

Vi ska här ta upp två Granskningsprogram.

 


"Demonstranter"

Ett program tog upp Göteborgskravallerna. Hanne Kjöller på DN skriver den 6/11 -01:

"Redan i introduktionen slår Kattis Ahlström fast att '21 av demonstranterna redan är dömda', att ett hundratal 'demonstranter' kommer att åtalas.

Varför termen 'demonstrant'? Vilka associationer skapar det? Att det i själva verket är deltagande i en demonstration åtalen gäller? Stenkastarna är förvisso vanligtvis också demonstranter, men det är dels ett mycket vidare begrepp dels ovidkommande. Låt säga att en bankrånare dessutom råkar vara kattälskare. Skulle medierna då berätta atten kattälskare dömts till tio års fängelse? I vilka andra sammanhang rapporteras om påföljd utan att ens nämna brottet?"

Blågul kommentar

Men vilken term skulle Kattis Ahlström ha använt istället? Hon kunde ha talat om "huliganer", om "ligister", om "vandaler", om "våldsverkare", om "terrorister" eller om "AFA-iter".

Vad blir logiken i att här tala om "demonstranter"? Jo, att demonstrationer är något som kanske inte bör tillåtas, eftersom det får så massivt negativa konsekvenser.

Kattis Ahlström bedriver ett mullvadsarbete mot demokratiska rättigheter, men det vet hon förmodligen inte om.

 


Ungdomsbrottslingar

Ett annat program handlade om en institution för ungdomsbrottslingar. Några av de intagna hade (inte helt ovanligt) kommit i slagsmål med varandra och måste separeras. Facktermen i sammanhanget är "avskiljning" (ensam bakom låsta dörrar).

I detta fall togs en av dem undan och sattes i ett annat rum än de övriga. Programmets upplägg var att vi sex år senare fick följa denne (grovt förfördelade) unge man (med asiatiskt ursprung) på en slags straffexpedition till orten, där ledningen på institutionen skulle ställas till svars.

Tesen var att denna avskiljning pågått för länge och att man brutit mot gällande regler. Kattis Ahlström stödde sig på kritik i en rapport inom SiS (Statens Institutionsstyrelse), men gav en helt ensidig bild av det inträffade.

Detta framgår av SiS-publikationen "Sistone", nr 5/01:

"I 'Uppdrag granskning' berättar mannen, vi kan kalla honom KK, om hur han som sextonåring efter bråk med andra killar isolerades i ett avskiljningsrum i nästan fyra månader. Rummet innehöll bara en brits, några andra möbler fanns inte, och dagarna gick utan att han fick delta i några aktiviteter överhuvudtaget."

"Vad Kattis Ahlström inte berättar är vad som mer står i utredningen... Till exempel att avskiljningsrummet inreddes med möbler och TV, att KK var hemma på permission i sammanlagt sexton dagar vid tre tillfällen och att han bland annat styrketränade, promenerade, studerade och gjorde svetsjobb i Eksjö."

 


Blågul kommentar

Även med denna komplettering av bilden så har det brutits mot gällande regler. Enligt dessa får en ungdom inte hållas avskiljd länge än 24 timmar i följd, inte utan att personal finns med i det låsta utrymmet.

Det är rimligt, men här ligger naturligtvis ett kostnads- och resursproblem när antalet ungdomsbrottslingar som måste tas omhand ökar. Grundproblemet är att så många ungdomar spårar ur. En stor majoritet av de intagna på LVU-hem har invandrarbakgrund.

Med en annan invandringspolitik skulle vi inte ha de problem som Kattis Ahlström tog upp i Granskningsprogrammet.