DN valinformerar

Inför riksdagsvalet den 17 september är det naturligt om massmedia ser som sin uppgift att medverka till att väljarna får underlag för sina beslut om hur de ska rösta.

Detta kan dock ske på olika sätt. Dagens Nyheter ger den 28/8 -06 prov på en variant, i en artikel om Sverigedemokraterna, skriven av Tove Nandorf.

Artikeln har föranlett Inger-Siv Mattson att skriva nedanstående brev.


Till
Tove Nandorf
DN

Med anledning av Din artikel  om SD i dagens  DN undrar jag över Ditt ordval. Du skriver att "SD vill kasta ut invandrare som bråkar...." 

Jag undrar var i SD:s principprogram eller valmanifest eller hemsidor Du hittat denna formulering?

Jag har just lusläst SD:s material inför valet och även gått tillbaka till äldre material och kan ingenstans se att det står något om att "invandrare som bråkar" skall utvisas. Jag vore tacksam om Du kunde upplysa mig om var jag kan hitta denna formulering?  Har Du möjligen hittat den på Expo:s hemsida?  Jag kan föreställa mig att Expo och deras s k "vetenskapliga råd" möjligen skulle kunna sätta likhetstecken mellan  grov kriminalitet och "bråk."!!  För inte likställer väl Du - som den seriösa journalist jag förutsätter att Du är - grov kriminalitet  med "bråk"?
   
Inte heller var det väl i ett medvetet försök att förlöjliga och svartmåla SD som Du använde den formuleringen?  Ett sådant "publicistiskt grepp""borde en seriös dagstidning som DN hålla sig för god för!  
   

Vad saken gäller är - om jag inte missuppfattat SD totalt -  att gravt kriminella  utlänningar - inklusive återfallsförbrytare -  skall utvisas efter avtjänat straff  Detta kan knappast sägas vara  vare sig ett orimligt, extremt eller främlingsfientligt  krav!
   
Eftersom de etablerade partierna - särskilt Folkpartiet  och (s) - i valrörelse efter valrörelse - anammat många av SD:s åsikter och gjort dem till sina - torde det inte dröja särskilt  länge förrän de tar till sig också  kravet att gravt kriminella skall utvisas! !
   
Inte heller kan jag  någonstans i SD:s program hitta formuleringen "kasta ut"  Om jag inte läst helt fel talar SD  i samband med gravt kriminella om "utvisning",  i samband med  dem som saknar asylskäl  (1) enligt FN:s flyktingkonvention - precis som Migrationsverket - om "avvisning" och när det gäller andra  grupper om  "repatriering "eller  "återvändande." 

Dessa ord använder även UNHCR  i  sina anvisningar och direktiv när det gäller flyktingfrågor. UNHCR anser nämligen - precis som SD - att flyktingar i största möjliga utsträckning skall återvända till sina respektive hemländer när de  skyddsbehov de hade vid flykten inte längre föreligger.
   
Avslutningsvis anser jag att Du som journalist bör vara rädd om orden: deras innebörd, betydelse och valörer

Med vänlig hälsning 

Inger-Siv Mattson


 Se vidare:

Tidningsmeny