Uppsjö av insatser

Som framgår av Kommunaktuellt nr 2/03 krävs en "uppsjö av insatser" till följd av invandringen: "Invandrarflickornas problem bottnar i en krock mellan kulturer och värderingar som troligen saknar motstycke i svensk historia."

Artikeln utgår från en rapport från länsstyrelsen i Skåne, "Utsatta flickor i patriarkala familjer", som konstaterar: "Att flytta från en turkisk by med ett väl inrutat liv i minaretens skugga till en svensk storstad där allt färre besöker Guds hus, är som att göra en flytt över århundraden på en enda dag."

"Snabba lösningar" på problemet kan uteslutas, men det finns "ett antal konkreta åtgärder": "De flickor som ligger sämst till, som verkligen lever under dödshot, måste få skyddat boende. Kommuner har börjat diskutera gemensamma lösningar för att få fram lägenheter, familjehem och andra boendeformer, men det krävs sannolikt ökade statliga bidrag. Hittills har länsstyrelserna fått två miljoner kronor för ändamålet."

Kommun-Aktuellt konstaterar vidare:

"För flickor där situationen ännu inte blivit så akut krävs en uppsjö av insatser. Ökad utbildning för att alla som kommer i kontakt med flickorna är ett viktigt inslag. Flera konferenser har redan anordnats runt om i landet och en rad rapporter har publicerats.

Man måste också öka samarbetet mellan alla institutioner och organisationer som konfronteras med problemet: skolan, socialtjänsten, ungdomsmottagningarna, invandrarföreningarna, polisen, hälso- och sjukvården, invandrarbyråerna, kvinnojourerna. Idag brister det i samordningen vilket gör att flickorna kommer i kläm. Vidare krävs handlingsplaner på alla berörda myndigheter."

Men problemet är ju de män som misshandlar och dödar. KA-artikeln konstaterar:

"Lagändringen riskerar emellertid att få marginell betydelse. Många exempel har visat att de invandrade männen som hotar sina döttrar i högsta grad är medvetna om att de bryter mot svensk lag. I deras föreställningsvärld gör de bara vad de själva anser vara rätt."

Visst behövs det insatser. Pengar lär också komma att satsas, som det låter på Mona Sahlin.

Samtidigt hotas polisstationer i Dalarna av nedläggning och ett nytt polisradiosystem - alltmer skriande nödvändigt - dröjer, av brist på pengar.