Syfilis

Tidigare har kunnat konstateras hur kackerlackor och vägglöss kommit tillbaka, även om vi tydligen inte ska se så allvarligt på detta. Av en debattartikel i DN den 21/1 -03 framgår att syfilisen nu ökar kraftigt i Sverige, framförallt i storstäderna:

"I fjol anmäldes 130 fall av syfilis, året innan var det bara 78 stycken."

"Syfilis var länge så gott som försvunnen i Sverige, från 1995 till 1999 anmäldes bara 17 fall totalt."