Svensken reser

"Vägglöss och kackerlackor har blivit allt vanligare i hemmen". Detta framgår av en artikel i Metro en 30/12 -02.

Vad orsakar denna ökning?

Metro har förklaringen. Den ligger i "hushållens ökade direktimport av livsmedel".

Denna följer av att "Svensken reser mer till andra länder än för 10-15 år sedan."

Mer konkret handlar det om resande till "asiatiska och afrikanska länder".

Förvisso reser vi svenskar mer nu än förr, men fortfarande rör det sig ju mest om resande inom Europa eller om charterflyg till vissa solmål. Är det verkligen vanligt att detta resande resulterar i livsmedelsimport?

Mer sannolikt är att denna import av kackerlackor och livsmedel har samband med den brant ökande invandringen till Sverige av människor från Mellanöstern och Afrika. Till exempelvis Iran går nu täta charterflyg från Stockholm.

 


Kanske anar Metro att läsare kan dra slutsatser i denna riktning, att det finns ett samband med invandringen. I artikeln görs således en gardering. En smittskyddsläkare försäkrar:

"- Kackerlackor är bra och trevliga djur som äter andra insekter. Vad jag vet sprider de inte sjukdomar."

Inte heller vägglöss ser läkaren som ett problem, "även om de i begränsad omfattning kan sprida hepatit B-virus."

"Det finns ingen anledning till oro", avslutar den sakkunnige.