Aktuell kommentar - vecka 50/00:

 

Stoppa VÅLDET!

Gatuvåldet har nu nått en sådan omfattning att sjukvårdspersonal talar om ett nytt folkhälsoproblem. Det handlar inte bara om en ökning kvantitativt. Våldet har dessutom blivit så gränslöst i sin brutalitet, så helt utan spärrar. Varifrån kommer allt detta våld, detta hat och denna totala brist på empati med offren?

 


Särskilt allvarligt blir det om våldsdåd har en rastistisk eller politisk karaktär. Då kan vi hamna i en våldsspiral, där varje våldsdåd föder nytt våld. Just en sådan situation hotar nu, efter två skinnskallars misshandel av en SL-anställd i början av december och mordet på en 17-åring skinnskalle i Salem några dagar efteråt. Ett samband mellan dåden är tänkbart.

Klart är att vissa massmedia gör "sitt bästa" för att skrämma upp och skapa hat. Åtskilliga är exemplen på hur de givit en överdriven bild att nazihot. Exempelvis hade tidningen Everyday den 24/11 -00 helsidesrubriker om ett förment nazimord på en 6-åring.

Den 7/12 -00 hade Everyday åter rubriker över hela framsidan: "NAZISTERNA HOPPADE PÅ OFFRETS HUVUD". I andra tidningar drogs slutsatsen att detta överfall på en spärrvakt var ett "rasistdåd".

Klart är att dådet utfördes av utflippade individer. Kan man misshandla en annan människa så, då kan man utan svårighet klämma ur sig också ett "sieg heil". Den misshandlade hade dock vit hudfärg (han var ungrare), han blev rånad på sina pengar och förövarna var berusade. Det är svårt att se hur dådet kunde ha haft rasistiska motiv.

Detta är ändå den bild som massmedia förmedlar. Varför?

Effekten blir naturligtvis att det skapas en rädsla och en vrede bland många invandrare - varigenom risken ökar för våldsdåd, riktade mot svenskar. Mordet i Salem kan vara ett exempel på just detta.

 


Kontrasten är också skarp, i hur olika media behandlar fall där gärningsmännen är etniska svenskar jämfört med när de är invandrare.

I den förra typen av fall tolkar man gärna in rasistiska motiv och hela fallet slås upp stort, det kan bli något att återkomma till år efter år, det kan göra att särskilda priser instiftas.

I den senare typen av fall tonar man ned eller förtiger gärningsmannens etniska tillhörighet och hela händelsen ges jämförelsevis små proportioner, ofta har den snart glömts bort.

Salem-fallet har ändå fått en del uppmärksamhet, åtminstone för dagen. Men polisen tiger om fakta kring de ynglingar som tagits in på förhör, vill inte antyda om de är invandrare eller etniska svenskar.

Erfarenheten har visat, att detta betyder att gärningsmännen förmodligen är invandrare. Hade de varit etniska svenskar skulle både myndigheter och media varit snabba med att meddela detta. 1)

 


I media har betonats faran för att Salem-dådet kan leda till hämndaktioner mot invandrare.

Det är ju en respektabel ambition att här inte medverka till en upphetsad stämning, men varför tillämpas denna så selektivt? Varför resonerar media inte likadant när förövarna är svenskar och det är svenskar som riskerar bli föremål för hämndaktioner?

Massmedia bär överhuvudtaget ett stort ansvar för den situation som Sverige nu hamnat i. I stället för att medverka till att ett medborgerligt samtal kommer till stånd om invandringen bygger media upp fiendebilder.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Efter att denna veckokommentar skrivits uppger Aftonbladet att en 18-åring häktats för dådet. Aftonbladet beskriver honom som "född och uppvuxen i Sverige". Så skulle Aftonbladet inte ha skrivit, om det hade varit en etnisk svensk - alltså måste det vara fråga om en person med utländsk bakgrund (det som ibland betecknas "andra generationens invandrare").

18-åringen var f.ö. elitidrottsman. Det är i så fall inte första gången som en sådan har ihjäl en svensk. Det var inte länge sedan en annan idrottsman, utövare av en kampsport, slog ihjäl en 91-åring i dennes hem i Malmö.