Gränstestande

Den danska dagstidningen BT hade den 3/5 -01 en krönika av Torben S. Hansen, historiker, om hur det danska samhället konfronteras med en klankodex, som praktiserad av vissa invandrare. Några citat:

  
"När barn och unga fiskar från stranden vid Kronborg, trakasseras de ofta av andre barn, som trampar på fångsten. Om det kommer till handgemäng, tillkallas ett uppbåd av storebröder, som driver bort fritidsfiskarna. Om vintern, när en damm i ett grönområde fryser till, roar ungarna sig med att åka skridskor, tills de ovan nämnda fiskmosarna dyker upp. Dessa pojkar har varken skridskor eller vinterstövlar, utan är iförda spetsiga lackskor. Deras ärende är att irritera skridskoåkarna genom att kasta ut sten och pinnar på isen.
 
En del av provokatörerna har för vana att delta i Espergærde Idrottsförenings 'haldiskotek'. Här försöker de komma i slagsmål, även om de måste undvara uppbådets uppbackning, då 'storebröderna' inte önskar närkontakt med den utposterade polisen. I övrigt fördriver både små och stora bröder tiden med att röva pengar och mobiltelefoner från andra unga.
 
I Karlebo Kommun har handbollsflickorna i över ett år trakasserats av en flock pojkar från ett boendeområde i Kokkedal. Banden dyker upp när det är träning, onanerar öppet, dricker öl och slänger burkarna efter flickorna. Vid handbollstävlingar begår banden skadegörelse på de parkerade bilarna.
 
Liknande tillstånd är vardagsmat i t ex Bispehaven i Århus, Höje Taastrup eller Vollsmose vid Odense. På universitetet i samma stad blev en sociolog omringad och hotad av en grupp unga, som finner misshag i inlägg som han har sänt till pressen. Från andra sidan av Öresund berättas om en skola där ett gäng pojkar alltid går förbi i kön, när det serveras skolmat. Andra elever, som vill stoppa dem, blir slagna.
 
I spektrets allvarligaste del figurerar inspärrning eller bortförande av unga flickor - och i ett par fall mord. Som framgår av talrika rapporter i pressen, utövas dessa övergrepp inte på grund av materiell nöd eller efter intagande av rusmedel. De företas överlagt i enlighet med en kodex.
 
Utövarna av detta våld tillhör en underklass, som huvudsakligen har invandrat från Pakistan, Libanon, Syrien och Turkiet. I landsbygdsdistrikten i dessa länder är den partilineära klanen den förhärskande organisationsformen. Klanorganiseringen är en biologisk betingad relation, som ofta efterliknas och överförs till större sammanhang. På många ställen har klaner kompletterats med broderskapsliknande sammanslutningar, och de skapar ett mönster inom ekonomi och politik,.."

Stora framsteg har gjorts i Västerlandet under de senaste seklerna, skriver Hansen:
 
"Tidigare präglade det dagliga våldet även den västerländska kulturen, men på 1600-talet började det höviska uppförandet att bre ut sig från maktens centrum i Europas enväldiga stater till aristokratin och därifrån till borgerskapet. På 1900-talet blev även byborna civiliserade, och i Danmark skedde det på1960-talet en kulturrevolution, när landsbygdproletariatet försvann och när de våldsamma skollärarna avlägsnades eller tvingades att ge avkall på sin dittillsvarande pedagogik.
 
Den civiliserade umgängesformen kan spåras tillbaka till tiden för det europeiska enväldet. Den vann framsteg under senmedeltiden i delar av aristokratin och prästerskapet, och ett av dess kännetecken var männens ändrade syn på kvinnorna i riktning mot respekt. .."

I arabiska länder råder fortfarande en klankultur, konstaterar Hansen. Kärnan i denna är två identitets- och hedersbegrepp: sharaf och erz.

"Den första är den prestige som klanens män förvärvar och som kan ökas eller minskas. Den andra är kvinnans anseende, som är statiskt och bara kan förloras. Om det senare är fallet riskerar hon att bli mördad.
 
Ett genomgående drag är att den manliga äran kan förstärkas genom att förödmjuka och plundra främlingar och våldtäkt på andra klaners kvinnor verkar prestigehöjande för angriparen. Detta kom klart till uttryck i de krig som muslimer och kristna förde mot varandra på Iberiska Halvön under medeltiden.
 
Ynglingar från icke-integrerade invandrarfamiljer betraktar Danmark som en mycket välbärgad, men räddhågad klan. De följer sina våldsamma impulser, eftersom de inte utsätts för ögonblicklig fysisk bestraffning, eftersom de har fått inympat i sig att icke-muslimer är orena väsen, som i massiv skala hänger sig åt promiskuitet och drogmissbruk, och eftersom de inte uppfostras till att följa de normer som gäller i det omgivande samhället,.."
 
Hansen frågar: "Varför intresserar så få sociologer och politiker sig för det faktum att det just är denna grupps underklass, som skapar problem, och inte t ex kineser?

Var ligger rimligheten i att staten betalar för att ta emot immigranter som öppet förklarar att de inte vill integreras och t ex påstår att deras religion förbjuder kvinnor att simma? Varför har den politiska vänsterflygeln och kvinnosaksförekämparna inte för länge sedan gått massivt in i ett energiskt solidaritetsarbete med 'Bron' och liknande initiativ, som dagligen för en svår kamp mod klankulturens våld och förödmjukelser?"

Ja, vad innebär det att vara "feminist"?

 


 

 Se vidare:

I krig

Pojkstreck?

Stoppa klan-ismen!