Fryst heder

"Hederskulturen" inte bra finns där.

Den kan också vara svår att ändra på, när den väl etablerat sig på en ort.

Ur Svenska Dagbladet den 7/11 -05:

"HOTAD JÄMSTÄLLDHETSLEDARE HOPPAR AV"

"Fryshuset i Stockholm hade fått i uppdrag att med utbildning och diskussioner förmå pojkar att ta avstånd från hederskultur. Tanken var att de i sin tur skulle träda fram som förebilder för andra pojkar och unga män.

Projektledaren sökte kontakt med pojkar på gymnasieskolor.

- Jag träffade många som ville vara med men de är rädda för vad andra skulle säga, berättar han för Länstidningen.

Ledaren tror att pojkarna talade med varandra om projektet utanför skolan. Kanske var det anledningen till dödshotet som kom i augusti. I brevet uppmanades ledarna sluta påverka pojkarna att bryta med sin kultur. Gjorde han inte det självmant skulle han bli stoppad, stod det i brevet.

Det var inte första gången han fått hot men tidigare har de kommit från enskilda.

- Det här kändes organiserat och jag tog det verkligen på allvar.

Hotet anmäldes till polisen som senare lade ner utredningen."

 


 

 Se vidare:

Hyckleriets triumfer