Carl Peter Thunberg

 Ljus från Sverige

Född: 1743, i Jönköping

Samtida med: Gustav III, Gustav IV Adolf, Karl XIII, Karl XIV Johan

Nyckelord: biologi

Död: 1828.

 Länkar:

 Thunberg 1

 Thunberg 2

 Thunberg 3

 

 

Carl Peter Thunberg föddes 1743 i Jönköping. Hans far var bokbindare och i hemmet fick han sin första undervisning, främst i latin.

Som 18-åring kom Thunberg till Uppsala, för att studera naturvetenskap och medicin hos Carl von Linné . Det stod snart klart att han var en av Linnés mest lovande elever. 1770 blev han medicine doktor, på avhandlingen De Ischiade.

Med hjälp av ett stipendium kunde Carl Peter Thunberg sedan göra en bildningsresa till Holland och Frankrike. I Amsterdam och Leyden såg han botaniska trädgårdar, herbariesamlingar, mm. I Paris deltog han i anatomiska dissektioner och föreläsningar i medicin och botanik.

Under vistelsen i Paris erbjöds Thunberg att resa till Sydafrika och Japan för att utforska och samla nya växtarter, han kunde få följa med ett holländskt fartyg som skeppsläkare. Bara holländska Ostindiska Kompaniet hade handelsrättigheter på Japan, som annars var stängt för västerlänningar, sedan 140 år.

Thunberg accepterade och det blev en resa som gjorde honom till den främste av Linnés lärjungar. Efter ett år anlände han till Kapstaden. Där kom han att stanna i tre år och under denna tid lärde han sig holländska. I Kapprovinsen samlade han ca 3000 exotiska växter och studerade Afrikas djurvärld. I reseanteckningarna återfinns ett råd till alla Afrikaresenärer: "Upptäcker man Lejon, bör man aldrig springa undan, utan stå stilla, fatta mod och se det stint i ögonen."

Färden fortsatte med ett stopp i Batavia, nuvarande Jakarta, på Java. Där förberedde Carl Peter Thunberg sin entré i Japan genom att låta sy upp fina kläder i siden. Efter en mycket stormig resa från Java anlände fartyget till Nagasaki i Japan i augusti 1775.

För att kunna ta sig in i Japan måste Thunberg uppge falsk identitet. Som europé möttes han sedan av stark misstänksamhet och bevakning, men lyckades trots det inte bara utforska landets natur, folk och seder, utan även sprida kunskapen om Sverige och undervisa japanska läkare. 15 månader stannade han i Japan, och blev den förste kände svensk att där lämna bestående minnen efter sig. Senare reste man även ett monument över honom i Nagasaki.

På återfärden gjorde Thunberg ett uppehåll även på Ceylon, nuvarande Sri Lanka, på ett halvår. Därvid stiftade han bekantskap med kanel- och kaffeodling samt fick en maledivisk nöt, jordens största trädfrukt som tar 10 år på sig att mogna.

1779 var Carl Peter Thunberg tillbaka i Sverige. Då var Linné död sedan ett år tillbaka. Med sig hade han stora växtsamlingar, även om hälften av fynden gått förlorade på hemresan.

Samlingarna och hans omfattande anteckningar gav underlag för pionjärarbetet Flora Japonica, som utkom 1784. Han skrev också Flora från Kaplandet. Det var Carl Peter Thunbergs förtjänst att Gustav III donerade Uppsala slottsträdgård till universitetet tillsammans med en stor summa pengar för uppförandet av en ny institutions- och orangeribyggnad.

Thunberg har även lämnat skildringar av infött liv i Kaplandet och Japan efter sig. En av de mest spridda svenska böckerna under hela 1700-talet var hans Resa uti Europa, Africa, Asia. Som berättare hade han en rak och enkel stil.

Carl Peter Thunberg hann författa 165 arbeten i botanik, medicin, zoologi, mineralogi och etnografi. Han beskrev så mycket som 1900 nya växter. Han var medlem i 65 vetenskapsakademier och samfund, svenska och utländska.

Carl Peter Thunberg är förevigad genom släktet Thunbergia (bilden), dit bland annat slingerväxten svartöga hör.

Efter Linné den yngre blev Thunberg, 1783, Linnés efterträdare som botanikprofessor i Uppsala. Han avled 1828.