Gideon Sundbäck

 Ljus från Sverige

Född: 1880, i Småland

Samtida med: Gustav V

Nyckelord: blixtlåset

Död: 1954

 Länkar:

 Sundbäck
 

 

 

Gideon Sundbäck föddes 1880 nära Vaggeryd i Småland. Fadern var en välbärgad skogsägare.

Gideon Sundbäcks stora insats skulle bli att radikalt förbättra en redan gjord uppfinning, nämligen blixtlåset.

Från det att människan började klä sig i djurhudar och senare tyg har det funnits ett behov av att kunna öppna och stänga kläder. Ur olika kardborr-stängningar och häktor växte tanken på ett blixtlås fram. Blixtlås är en slags låsanordning för klädesplagg m.m., vilken kan öppnas och slutas med en löpare som dras mellan två rader av häktor.

Gideon sändes utomlands för att läsa elektroteknik och tog examen i Tyskland 1903. Två år senare reste han till USA och slog sig ned där.

Där träffade han efter några år en landsman från Värmland, Peter Aronsson. Denne arbetade för en företagare vid namn Lewis Walker, som framställde blixtlås.

En blixtlåskonstruktion hade presenterats 1893 av amerikanen Witcomb Judson, men dessa var främst avsedda för skor. Ännu tidigare, redan 1851, hade en amerikansk symaskinskonstruktör, Elias Howe, fått patent på en konstruktion av "draglås".

Peter Aronsson hade 1903 byggt maskiner för blixtlåstillverkning i Lewis fabrik. Dessa blixtlås var dock otympliga och fungerade dåligt. De gick ofta upp vid sämsta tänkbara tillfälle. Försäljningen av dem gick således trögt.

1907 anställdes Gideon Sundbäck för att förbättra blixtlåskonstruktionen. 1913 tog han patent på en konstruktion av blixtlås.

I de första blixtlåsen syddes häktorna fast i tyget för hand, en i taget. Sundbäcks idé var att stansa ut häktorna och klämma fast dem i två tygband, som sedan kunde sys fast med maskin.

Ur "Svenska uppfinnare" av Karlsson/Erséus:

"Sundbäck har tagit Judsons idé och korsbefruktat den med en schweizisk, nyligen patenterad, som aldrig nått handeln. Den slutgiltiga lösningen blir ett lås med betydligt tätare lameller och fler låspunkter. De gamla blixtlåsen såg ut som en jättes lösgarnityr - nu är varje 'gadd' blott en femtedel, kanske en tiondel, så stor. Dragkedjan är mycket smidigare, böjligare. Den spricker inte upp lika lätt."

Trots detta fortsatte dock försäljningen att gå trögt:

"Det visar sig att kunderna slutligen har tröttnat efter alla år av usla dragkedjor. Tålamodet har varit stort i det teknikglada Amerika, men nu är förtroendet förbrukat. Man litar inte längre på någon. Inte ens på en svensk som säger sig ha uppfunnit det perfekta låset och lanserar det med orden:

Opening like a smile

closing lika a line drawn on water

'Öppnar sig som ett leende, sluter sig som ett streck draget i vatten'."

Räddningen blev en beställning från den amerikanska krigsmakten. Blixtlåsen hamnade på både matrosers portmonäer och flygares jackor. Efter denna beställning blev blixtlåset populärt och nya beställningar strömmade in.

"Svenska uppfinnare":

"I Europa beundrar lokalbefolkningen storögt de amerikanska soldaternas fiffiga knäppanordningar. När kriget är över minskar visserligen marinens order, men då står redan andra kunder där och väntar. En är skofirman B F Goodrich Company, som tecknar en jätteorder på blixtlås till fritidsskor. Andra vill ha dragkedjor till tobakspungar, handskar och - 1930 - som gylfar till männens byxor."

Sundbäck ha döpt sin uppfinning till "separable fastner", nu lanserades den som "lightning fastner", dvs just "blixt-lås".

I Sverige började blixtlås tillverkas 1931 av Gusums bruk. Materialet var tidigare metall, men i dag görs blixtlås ofta i plast.

Verksamheten expanderade och Gideon Sundbäck blev rik. Vid sin död 1954 efterlämnade han en förmögenhet på 13 miljoner dollar.