Urban Hjärne

 Ljus från Sverige

Född: 1641, i Nyen

Samtida med: Karl XI och Karl XII

Nyckelord: häxprocesser, hälsobrunn, myrsyra

Död: 1724

 Länkar:

 Hjärne 1

  Hjärne 2

  Hjärne 3

 

 

Ur Bra Böckers lexikon:

"Urban Hjärne var ett av stormaktstidens universalgenier, skicklig läkare och kemist, geolog och språkvetenskapsman, dramatiker, målare och grafiker."

Urban Hjärne föddes i orten Nyen i Ingermanland, mellan Ladoga och Finska viken. Samma plats där S:t Peterburg nu ligger. Detta var på den tiden svenskt territorium.

Ryssarna ville dock gärna justera sin västgräns, för att få tillgång till havet. Läget var spänt i mitten av 1650-talet och Ryssland gick till angrepp. Urban smög sig 1654ombord på ett fartyg och lyckades fly till Narva i Estland. Två år senare fortsatte han till det egentliga Sverige, närmare bestämt Strängnäs, där han far var född.

Där lyckas Urban Hjärne försörja sig genom att ge privatlektioner till rika barn i teckning och tyska. I Strängnäs gick han själv på gymnasiet och fortsatte sedan till Uppsala universitet. Där fick han Olof Rudbeck d.ä. som lärare, och studerade medicin och kemi.

Under sina studentår skapade Urban Hjärne även teaterhistoria. Han författade och kunde, med Rudbeck som mecenat, sätta upp den allra första tragedin i Sverige. Pjäsen som fick namnet Rosimunda, och sågs av bl.a. den tioårige kronprinsen, sedemera Karl XI.

1665 fick Hjärne arbete som läkare, i Riga. Han var då privatläkare åt landshövdingen i Lettland. 1667 gjorde han en resa till Tyskland och Belgien, där han intresserade sig för bl.a. hälsobrunnar.

Efter två år var han tillbaka i Riga. Snart gjorde han dock en ny resa, för att studera i England och Frankrike. Denna resa tog fem år och under den tiden - 1670 - blev Urban Hjärne medicine doktor.

1674 var han tillbaka i Sverige och öppnade en läkarmottagning i Stockholm. Hjärne blev så småningom landets främste medicinske auktoritet och även Karl XI:s livläkare.


Urban Hjärne har blivit känd som mannan som gjorde slut på häxprocesserna, detta är dock en förenkling. Det tog tid även för Hjärne att inse galenskapen i dessa och det var inte han ensam som började ifrågasätta dem.

Vad som utmärkte häxprocesserna just i Sverige var den centrala roll som barns vittnesmål spelade. I nio år tid kunde det trolldomsraseriet pågå, och eskalera. Ju fler kvinnor som brändes på bål desto fler och orimligare blev vittnesmålen. En av de skeptiska var landshövdingen Duwall i Stockholm och en försiktig kritik växte fram. 1676 tillsattes en trolldomskommission för att utreda frågan. I denna ingick Urban Hjärne.

Fram tills dess hade alla barn i ett visst trolldomsmål hörts tillsammans och då kunnat ge samstämmiga vittnesmål. När man började förhöra barnen en och en blev bilden en annan. Snart blev det uppenbart att barnen inte alls upplevt samma sak, och att de förmodligen inte upplevt någonting alls. Våren 1667 var trolldomsraseriet över. Då hade 300 kvinnor hunnit brännas på bål i Sverige.


Medevi brunn hör också till Urban Hjärnes insatser. 1678 fann han i Medevi norr om Motala den mineralhaltiga källa han sökt. Han tog vattenprover, som visade att:

"Vattnet är förmer än andra medikamenter, det är livligt och klart för ögonen, och då det är nyss upptaget, spritter det som vin, med otaliga små pärlor, behagligt i smaken."

Inom förnäma kretsar man till en början skeptisk, men detta ändras snabbt efter det att änkedrottning Hedvik Eleonora gjort ett besök i Medevi. Under Hjärnes ledning blev Medevi brunn en plats dit man sökte sig för medicinering, rekreation och nöje.

Urban Hjärne skrev en hel bok om brunnsvatten, vars hälsobefrämjande effekt han skattade högt: "Det stärker matlusten, underlättar matsmältningen, häver förstoppningar och har en märklig inverkan på allsköns rubbningar i njurarnas och blåsans verksamhet".

Senare har även andra hälsobrunnar upptäckts i Sverige, som Vårby källa och Djurgårdsbrunn i Stockholm, Sätra brunn nära Sala och Ramlösa nära Helsingborg.

Hjärne etablerade sig även som kemist, och satte 1683 upp Sveriges första riktiga kemiska laboratorium - Bergskollegiums "Laboratorium chymicum". Till hans insatser inom kemin hör upptäckten av flera nya ämnen, bl.a. myrsyra.