Kvinnosyn

Ur Norrköpings Tidningar den 23/11 -98, debattartikel av Anders Johansson:

 


"I min debattartikel exemplifierade jag etniska konflikter med en liten provokation: Hur fungerar mötet mellan kvinnliga lärare och pojkar från länder som Iran och Irak och det forna Jugoslavien, där kvinnans roll är annorlunda än i Sverige.

Vad jag inte kände till, men blev upplyst om i ett brev, är att det faktiskt existerar en sådan enkätundersökning.

Den visar att drygt 60 procent av de kvinnliga lärarna betraktar detta som ett problem."

 


Se vidare: behov av tolk