Rakt om brottsligheten

Nils Oscar Nilsson, moderat kommunalråd i Botkyrka, skrev i SvD den 24/2 -01 under rubriken "EN RAK HÖGER MOT BROTTSLIGHETEN".

Agent 007 hade som bekant "licens att döda". Grova brottslingar i Sverige kan tydligen, genom att etablera sig som grova sådana, skaffa sig någonting motsvarande. En form av licens att hota, misshandla, stjäla och skada andra människor.

Vi citerar Nilsson:

 


"Nu har det faktiskt gått för långt! Tonåringar mördar varandra. Grova brottslingar planerar nya brott när de sitter inne och utför dem när de har permission. Var tredje brottsling som släpps från fängelse döms inom ett år för nya brott. Det är inte konstigt att tilltron till rättssamhället urholkats när staten samtidigt gör stora besparingar på polisen och rättsväsendet.

Det är dags att rikta en 'rak höger' mot den grova brottsligheten! Stränga straff kan förebygga brott. Varje brottslig handling borde bedömas och dömas för sig. Så är inte fallet i dag. Om en brottsling gör sig skyldig till flera brott av samma eller olika slag, ger domstolarna nu en form av 'mängdrabatt' på straffet.

Den som gör inbrott får i princip samma straff om han blir ertappad ett flertal gånger. Den som fälls för misshandel kan skada en eller flera människor och utsätta andra för hot utan att straffet blir nämnvärt strängare. Detta ger en helt felaktig signal."

Tidigare fanns en möjlighet till tidsobestämd internering, men 1981 togs denna bort - något som vi från Blågula Frågor kritiserar. Nilsson är inne på samma tankegång:

"För en relativt begränsad grupp av grova brottslingar som t ex mördare måste skyddet av medborgarna prioriteras framför brottslingens eventuella återanpassning.

Det är nu hög tid att ersätta årtiondes misslyckade kriminalvårdspolitik och rättstillämpning med en rakare och tydligare reaktion mot kriminalitet och våld. I stället för 'mängdrabatt' borde ett ådömt straff för t ex mord utökas med strafftiden för hot eller misshandel av vittnen. Om påföljderna adderas blir straffpåföljden både tydligare, längre och mer kännbar."

"Dessutom borde tydligheten i strafftiderna ökas. Jag anser att ett fängelsestraff på sex år inte självklart ska betyda frigivning efter fyra år. Livstid ska i regel betyda livet ut. Nåd kan naturligtvis ges men får inte betraktas som en rättighet.

Ett grovt misshandelsfall kostar samhället nästan två miljoner kronor. Kan vi förebygga och förhindra ett sådant brott sparar vi inte bara mänskligt lidande utan också pengar.

Samhället måste reagera tydligt och konsekvent mot våld och kriminalitet om vi inte snabbt ska hamna i en okontrollerbar situation i framför allt våra storstadsområden. Södertörn är hårt brottsbelastat och BRÅ har nyligen förklarat att min hemkommun Botkyrka är landets 'farligaste'. Kriminaliteten och inte minst ungdomsbrottsligheten blir hårdare och går allt längre ned i åldrarna. Invånarna känner en stor otrygghet."

"Ett stort problem... är de mycket grova hot som brottsoffer, vittnen och även deras anhöriga ofta utsätts för och som gör att de till och med tvingas byta identitet och bostadsort."

 


 

 Se vidare:

Vem bär ansvar?

Gänget ger klartecken