Polisutbildning

Ur annons i Metro den 12/5 -04:

"VILL DU BLI POLIS?

Har du invandrarbakgrund och svensk gymnasiekompetens?

UTRYCKNINGEN - en förberedande utbildning för dig. Ansök snarast..."

Ur notis i Skånska Dagbladet den 2/6 -04:

"ANMÄLER OLAGA DISKRIMINERING

Är det olaga diskriminering när Arbetsförmedlingen i Malmö tillsammans med utbildningsföretaget Eductus annonserar efter endast personer med invandrarbakgrund för en utbildning? Det menar en Malmöbo, som nu anmält..."

"Malmöbon vill att DO granskar 'det märkliga' i att etniska svenskar inte är välkomna till utbildningen."

Ur Skånska Dagbladet den 30/11 -04:

"Blivande poliser i Malmö fick i förväg se och öva sig på ett prov i svenska - trots att provet är hemligt."

"Ett prov i svenska är det första inträdesprovet för den som vill utbilda sig till polis på någon av landets tre polisutbildningar. De som söker kan skriva provet på en del av landet polismyndigheter, bland annat hos polisen i Malmö.

Provet får naturligtvis inte visas i förväg för dem som ska göra det. Men det var precis vad 25 elever från en förberedande utbildning i Malmö för elever med invandrarbakgrund fick göra.

Enligt en lärare på den utbildning eleverna gått fick eleverna möjlighet att skriva av delar av svenskprovet i förväg och sedan öva sig på innehållet.

- Läraren visade det på en overheadbild... Alla eleverna klarade provet,..."

 


 

 Se vidare:

JK-anmälan

Klarar inte svenskan

Oproffsiga poliser