Inlåsnings-nej

I dessa tider av svångremmar har även Kriminalvårdsstyrelsen ålagts att göra besparingar. Ett förslag är då att hålla fångarna inlåsta i sina celler en timme längre, så att de får stanna där till åtta varje morgon, istället för till klockan sju.

Detta motsätter sig nu fackliga företrädare för fängelsepersonalen. Även organisationen RFHL protesterar.

Ur "Stockholm City" den 15/12 -03:

"Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL) kallar besparingsplanen en krigsförklaring:

- Längre inlåsningstider, mer bestraffning och färre personal på avdelningarna ökar frustrationen och låser fast människor i kriminellt beteende, säger Magnus Hörnqvist, ansvarig för kriminalvårdsfrågor inom förbundet."