Kriminell kriminolog

Åter framträder kriminologen Magnus Hörnqvist i TV-programmet Debatt (den 2/8 med två repriser).

Samma Hörnqvist anförde en AFA-mobb för att störa Sverigedemokraternas möte i Medborgarhuset i Stockholm den 27 februari 2002. Han har m.a.o. själv gjort sig skyldig till ett grovt brott, förmodligen mer än en gång. Det lär inte vara det enda tillfället då han agerat för att förhindra en fri opinionsbildning. Denna gång fångades han dock på bild.

De åsikter som Hörnqvist för fram i debatten är att tillvaron i fängelserna för grova brottslingar ska vara sådan att de kan avvika därifrån, när de så önskar. Det ska alltså röra sig om en form av hotellverksamhet, inte om fängelser. Med den skillnaden i förhållande till vanliga hotell att allt är gratis, man får till och med betalt under vistelsen där.

Målet för den svenska kriminalvården är att brottslingarna genom behandlingen ska komma bort från sin brottsliga bana. Detta misslyckas i de flesta fall, återfallen ligger uppåt 80%.

Huruvida Hörnqvist själv nu kommit bort från sin brottsliga bana är i skrivande stund obekant.

Klart är var hans lojaliteter finns. De finns inte hos brottsoffren.

 


I programmet fanns en företrädare för f.d. fångar. För balansens skull hade det varit på sin plats med någon representant för även f.d. brottsoffer.