Svart i rutan

Hundratusentals TV-abonnenter i Västsverige fick inte se Allsång på Skansen den 7 augusti 2007. Under två timmar blev det svart i rutan.

Den officiella förklaringen till det inträffade framgår redan av Metros rubrik den 10/8 -07:

"SVART I RUTAN EFTER MISSLYCKAD KOPPARSTÖLD"

"Koppartjuvar misstänks ligga bakom tisdagskvällen två timmar långa tv-abrott..."

En fiberkabel ska ha klippts av.

City skriver, samma dag:

"Kabeln löper i ett tjockt rör med 110 millimeters diameter som ligger 60 centimeter ned i marken. Lite varstans finns så kallade kabelbrunnar för tillsyn och underhåll. Någonstans i Göteborg har någon gjort sig omaket att komma åt kabeln, klippa av den och besviket konstatera att det fanns ju ingen koppar.

Däremot ledde det till att tv-bilden försvann för nästan alla digital-tv-kunder söder om en linje mellan Göteborg och Västervik mellan klockan 18.10 och 20.10 på tisdagskvällen."