Mobbade till döds

Aftonbladet hade hösten 2006 en artikelserie "Bryr du dig?" om mobbing i skolorna. I en AB-artikel den 27/11 -06 framträdde fyra föräldrar - alla till barn, vilka mobbats till döds:

"FYRA FÖRÄLDRAR: VÅRA BARN MOBBADES TILL DÖDS - VI KRÄVER ATT SKOLORNA ERKÄNNER SINA FEL"

"När vi föräldrar har talat med varandra har vi funnit likheter mellan våra barn: viljan att skipa rättvisa, vetgirigheten, ifrågasättandet. Såna var de, våra barn.

Men så tilläts de inte vara.

Och till slut såg våra barn ingen annan utväg ur smärtan än att själva avsluta sina korta liv.

De mobbades till döds."

"I dag finns en alarmerande brist på kunskap om mobbing bland personalen i många svenska skolor. Ofta är lärarna själva en del av mobbingen. Direkt i klassrummet. Eller indirekt genom att välja att inte se och inte höra."

"Skolorna valde att blunda.

Istället för att ta itu med problemen lade de, i olika grad, skulden på barnen."

"De behandlade våra barns helveten som konflikter. Gång på gång. Utan att fundera över varför just våra barn hade 'konflikter' med så många. I själva verket handlade det om övergrepp. Om förtal, utfrysning, utpressning, misshandel, stöld och många andra kriminella handlignar.

Inte en rektor i Sverige skulle acceptera att bli utsatt för en enda av dessa brottsrubriker utan att ropa på polis och beskydd."