Anlagda skolbränder

Ur Aftonbladet den 27/11 -06:

"Varje skoldag tänder unga elever på sina egna skolor.

Forskarna fruktar för framtiden:

- Det är symptom på något sjukt..."

"Anlagda bränder i skolor och dagis har nästan tredubblats de senaste åren. Enligt Svenska brandskyddsföreningen kostar bränderna samhället minst 3000 miljoner kronor varje år."

Ur City den 3/1 -07:

"Branden i Bredäng är den tredje på kort tid i länet. Så sent som på annandagen brann det skolor i Haninge och Vällingby.

I hela landet anlades omkring 260 bränder i skolor och förskolor under 2006.

Svenska brandskyddsföreningen uppskattar att skolbränderna kostar skattebetalarna mellan 500 miljoner upp till en miljard kronor varje år.

En av de dyraste bränderna under 2005 var branden i förskolan Skäftingebacken i Stockholm som kostade 12 miljoner kronor. Bränderna anläggs ofta av barn och ungdomar."