Blodbrist

Från SR:s webbsida den 12/5 -07:

"BLODBRIST PÅ SVENSKA SJUKHUS

Det råder stor blodbrist på sjukhus i hela landet. Det innebär risk för att större planerade operationer ställs in. Blodbristen är störst i storstadsområdena.

Det finns flera orsaker till den ovanligt svåra situationen just nu, säger Lottie Furugård, kommunikationsansvarig för blodcentralerna i Stockholm.

- Det har varit stora operationer och organtransplantationer, som har krävt mycket blod. Tyvärr har det varit många olyckor och våldsbrott ute i samhället. Kniv- och skottskador kräver väldigt mycket blod för att personen ska överleva, säger hon."

"I Stockholmsområdet råder det stor brist på blod just nu. Speciellt blodgrupperna 0 och A är eftertraktade.

Det behövs runt 1 500 bloddonationer omedelbart för att läget ska kännas något så när tryggt. Metoden är förlängda öppettider och fler turer med blodgivarbussarna.

Även i Skåne och i Göteborgsområdet råder det brist på blod."