Åsiktspolisen Lundh

En i våra media ofta förekommande polis är Michael Lundh - polisinspektör vid Stockholmspolisens integrationsenhet och ledamot i regeringens ungdomsdelegation. Både i TV och dagspress har han på sistone skärpt tonen mot sina poliskollegor.

En rubrik på ett debattinlägg av Michael Lundh i Kvällsposten den 5/12 -00 löd således "'POLISEN FÖRAKTAR DE UTSATTA'".

Språkbruket är som synes politiskt korrekt. Detsamma gäller de åsikter som Michael Lundh torgför. Hans sällar sig således till dem som driver tesen att den höga kriminaliteten bland ungdomar med utländsk bakgrund inte har något med invandringspolitiken och invandringen att göra. Det handlar om ett socialt problem:

"Det är ingen hemlighet att en stor del av brotten i Stockholm begås i segregerade områden, där människors sociala status - oavsett om de är nysvenskar eller gammelsvenskar - går hand i hand med kriminaliteten. Det är fattigdom och social utslagning som skapar, och alltid har skapat, kriminalitet."

Vad orsakar denna sociala utslagning, om inte invandrarskapet? Kring detta förde Thomas Gür ett intressant resonemang i SvD den 8/6 -98. Gür skrev bl.a:

"...Vi vet också att invandring i större utsträckning leder till splittrade familjer och att splittrade familjer leder till 'bristande föräldrakontroll'. Invandrarungdomarnas överrepresentation i kriminella gäng är således ett invandrarproblem..."

Men varför är invandrare så mycket mer brottsbenägna i Sverige än i vårt grannland Danmark? Om detta skriver Ingrid Carlqvist konstaterade i Kvällsposten den 21/11 -97. Hon undrar om inte en bristande gränskontroll givit oss en högre andel brottsbenägna.

Det skulle också kunna vara så att den svenska kriminalpolitiken och frånvaron av sanktioner skapar en kulturkrock, som genererar brottslighet: Slappheten fungerar i någon mån för etniska svenskar, men inte för ungdomar med andra referensramar.

Ur Brå-rapporten "Invandrare och invandrares barns brottslighet":

"Överrepresentationen beror inte på invandrarnas socioekonomiska status, ej heller på segregeringen. Svenskar som befinner sig i samma samhällsposition begår betydligt färre brott. Invandrare på landsorten har lika hög brottsfrekvens som de invandrare som bor i storstädernas förorter".

 


 

 Se vidare:

Fattigdom och rån

Invandrare och brott