Nödvändigt avfärdande

Tidskriften Expo har ju tagit på sig uppgiften att försöka upprätthålla rättningen i leden, så att ingen brister i politisk korrekthet. Uppgifter som kan äventyra denna måste således desarmeras. Så här skriver man på sin webbsida:

"I ett rasistiskt flygblad som spridits i Falkenberg i början av veckan påstås att 87,5 procent av gärningsmännen bakom gruppvåldtäkter i landet skulle vara av utländsk härkomst.

Bakom flygbladet ligger den rasistiska hemsidan Nationens änglar som uppger före detta professorn i straffrätt Hans Klette som källa. Men han avfärdar uppgifterna till Hallands nyheter.

- Jag har aldrig gått ut med några siffror, säger Hans Klette och uppger att han är 'minst sagt missciterad'.

Hans Klette undersökte i början av 1990-talet tingsrätternas praxis för straffmätning vid grova våldsbrott mellan 1989 och 1993. I den studien ingick ett tjugotal fall av gruppvåldtäkter, men inga siffror eller antydningar åt det håll Nationens änglar försöker påskina.

Såväl ungdomar med svensk som utländsk bakgrund gör sig skyldiga till gruppvåldtäkter, uppger Hans Klette till Hallands nyheter. Det finns en viss övervikt från personer med utländsk bakgrund, men det är inte den etniska bakgrunden som är viktigast menar han.

- Det gemensamma för pojkar som begår sådana här brott är att de inte integrerats i det svenska samhället. Det är en mycket viktigare del av förklaringen än deras ursprung, säger Hans Klette till tidningen."

 


Uppgiften om undersökningen fanns i Dagens Nyheter den 3 juni 1997. Så här skrev vi för några år sedan om detta på ett BGF-utrymme:

"En undersökning som bekräftar detta har gjorts av Hans Klette, professor i straffrätt (redovisad i DN den 3/6 -97). Av 24 män, dömda för gruppvåldtäkt 1989-91, var 21 utländska medborgare. De övriga tre var svenska medborgare."

Med "detta" avsågs det faktum att det bland förövare vid gruppvåldtäkter fanns en överrepresentation av unga män med utländsk bakgrund". Det var ju knappast att påstå för mycket.

NA-flygbladet uttrycker sig tydligen som att den övervikt som framkommer i undersökningen - 87,5% utländska medborgare bland förövarna vid gruppvåldtäkter - kan sägas gälla generellt för gruppvåldtäkter i Sverige. Det blir vågat, men ändå inte orimligt.

Det kan vara fråga om mindre, det kan vara fråga om mer. Mest sannolikt är det senare, med tanke att begreppet "utländsk bakgrund" är vidare än "utländska medborgare".

De uttalanden som Hans Klette låter sig pressas till (om han har citerats rätt av Expo) överdriver dock åt andra hållet. Visst måste det ha funnits "siffror" i hands undersökning, och visst antyder dessa någonting i en alldeles kristallklart tydlig riktning. 21 av 24.

Då BGF i skrivande stund inte har tillgång till vare sig undersökningen eller DN-artikeln är vi inte helt säkra på om de 24 utgjorde samtliga för gruppvåldtäkt fällda under den undersökta perioden, men rimligen var det så.

 


Det faktum att dessa unga män inte har integrerats i det svenska samhället har att göra just med deras etniska bakgrund. Mindre av invandring skulle ha givit färre gruppvåldtäkter.

Skulden för detta ligger hos den maktelit som drivit fram denna invandringspolitik.

 


 

 Se vidare:

Brå desinformerar

I krig

Tre skyddsbehövande

TV3 och Brå om gruppvåldtäkter

Ökning av gruppvåldtäkter