Tre skyddsbehövande

Tre män, alla från det forna Jugoslavien, åtalades i somras för gruppvåldtäkt på 15-årig flicka. Vilka är dessa män?

 

Låt oss se på deras brottsregister:


Ragmi är 26 år och anlände i juli 1992 som asylsökande.

I november samma år dömdes han av Arvika tingsrätt för stöld

I mars 1993 fick han avslag från Invandrarverket

I april överklagade Ragmi första gången till Utlänningsnämnden, och fick avslag. Sedan överklagade han ytterligare fem gånger ("ny ansökan"), för att till sist få bifall och därigenom uppehålls- och arbetstillstånd. Det var i april 1997.

Dessförinnan hade Ragmi hunnit begå brott vid ytterligare fem tillfällen:

I juli 1993 fick han strafföreläggande för snatteri

Den 27 november 1995 fick han strafföreläggande för rattfylla (Arvika)

Den 30 november 1995 fick han strafföreläggande för olovlig bilkörning och hastighetsöverträdelse (Vänersborg)

I april 1996 fick han strafföreläggande för olovlig körning (Norrköping )

I augusti 1996 fick han strafföreläggande för olovlig körning (Karlskoga )

I december 1997 fick Ragmi svenskt körkort

I juni 1998 fick han strafföreläggande för otillåten omkörning (Västerås och Örebro )

I oktober 1998 beviljades Ragmi PUT - permanent uppehållstillstånd. Vid den tidpunkten hade han alltså varit åtalad inte mindre än sju gånger!

 


Därefter har Ragmi varit med om ytterligare brott:

I oktober 1999 fick han strafföreläggande för försök till varusmuggling (Stockholm )

I november fick han strafföreläggande för hastighetsöverträdelser (Vänersborg)

 

I juli 2000 häktades han för sitt deltagande i gruppvåldtäkten.


Näste våldtäktsman heter Gzim, är 34 år och anlände i juli 1992. Också han sökte asyl.

I maj 1993 fick Gzim avslag från Invandrarverket
I juni överklagade han till Utlänningsnämnden, och fick senare avslag.

1998 får Gzim dock uppehålls- och arbetstillstånd (på 6 månader). Då har han hunnit dömas tre gånger:

I augusti dömdes han av Katrineholms tingsrätt för olaga hot och snatteri, till dagsböter

I oktober 1994 dömdes han av Eskilstuna tingsrätt för stöld

I september 1996 dömdes han av Uddevalla tingsrätt för stöld.

Därefter har Gzim begått ytterligare ett antal brott:

I februari 1998 fick han strafföreläggande för snatteri (Uddevalla)

I juli dömdes han av Lidköpings tingsrätt för olaga hot

I september fick han strafföreläggande för snatteri (Borås)
I oktober dömdes han av Hovrätten för västra Sverige för stöld, häleri och häleriförseelse.

I januari 1999 fick han strafföreläggande för överträdelse av hastighetsbestämmelse. (Göteborg )

I juli fick han strafföreläggande för snatteri. (Skövde )

 

Det blev sammanlagt nio domar, därefter kom gruppvåldtäkten.


Den tredje mannen heter Musa och är 21 år. Han kom med familj till Sverige i augusti 1992 och fick PUT i september 1993.

Sedan hände det saker:

I januari 1997 fick Musa strafföreläggande för snatteri (Linköping)

I december 1998 dömdes han av Alingsås tingsrätt, för olaga intrång, snatteri och olovligt brukande.

I maj 1999 fick han strafföreläggande för olovlig körning. (Malmö)

Samma månad fick han ytterligare ett strafföreläggande för olovlig körning, samt för att ha stannat på motorväg och ej använt bilbälte. (Göteborg )

I september dömdes han av Borås tingsrätt, för olovlig körning, försök till stöld och förseelse mot fordonsskattelagen.

I maj 2000 dömdes han av Malmö tingsrätt, för olovlig körning och misshandel.

Summa sex möten med svenska domstolar för Musa, innan han var framme vid gruppvåldtäkten.