Förståelse

I Söderhamn ges 2004 prov på politisk korrekthet av ett ovanligt eftertryckligt slag.

Det började med att vänsterpartisten Jan-Olov Karlsson-Fält - tillika ordförande i det kommunala bostadsbolaget - drygt ett år tidigare tog ett initiativ. Innebörden av detta var att till att "börja med ta emot" 400 asylsökande i staden. I december 2003 hade antalet ökat till 600.

För Jan-Olov Karlsson-Fält handlade det om att s.a.s. slå två flugor på en smäll: "Självklart handlar det om att få lägenheter uthyrda. Vi får in 6 miljoner kronor om året. Men personligen är min allmänna inställning att jag ska vara med och ta ansvar för flyktingpolitiken."

Samtidigt som det kommunala bostadsbolaget skulle tjäna ekonomiskt på affären skulle man slå ett slag för medmänsklighet och internationell solidaritet.

Karlsson fick stöd från andra politiker i Söderhamn. I tidningen Ljusnan den 17/12 -03 framhåller 20 politiker, däribland kommunalråden Eva Tjernström (s) och Lennart Olsson (c), asylsökandes positiva effekter i en situation av vikande befolkningsunderlag och försämrad service. De såg en "potential i människor från andra länder och kulturer som en möjlighet till utveckling". "Asylsökande kan skapa förståelse och solidaritet", menade de 20, och motiverade sitt inlägg: "Vi gör det här i total enighet för att förebygga en felaktig debatt om asylfrågor som ett begränsat antal människor står bakom."

Tydligen hade vid denna tidpunkt problem hunnit uppstå med de asylsökande, tydligen fanns ett missnöje bland lokalbefolkningen. På nyhetsplats skriver Ljusnan samma dag:

"De 20 Söderhamnspolitikerna skriver om den situation som uppkommit, om hur man från kommunens sida välkomnar asylsökande med ärliga avsikter men de uttrycker också att förståelse för att det i en så pass stor grupp från andra länder finns de som lockas att begå brott.

- Vi vänder oss mot de generaliseringar som framförs i debatten som enbart gynnar främlingsfientliga krafter och som innebär risk för ett både negativt och hårdare klimat i Söderhamn, säger Karlsson Fält."

 


En artikel i Hälsingekuriren, också i december 2003, har rubriken: "FARLIGT OM RASISMEN SPRIDER SIG"

"Eva Tjernström deltog inte själv på mötet i Ljusne men har fått berättat för sig om reaktionerna.

- Det är inte bra att sådant här uppstår. Nu är det viktigt att man tar tag i frågan och håller informationsmöten. Det kan bli farligt om rasismen sprider sig i samhället, säger hon."

"Personligen tror hon att mycket av problemen kan lösas om man hittar vettig sysselsättning åt de asylsökande. Hon påpekar också att det bara är en liten grupp som myndigheterna har krångel med.

- Det är synd, de förstör ju inte bara för sig själva utan för hela samhället."

Jan-Olov Karlsson Fält intervjuas och svarar på frågan om det uppstått fler problem än vad han förväntat sig:

"Nej, faktiskt inte. Att det skulle förekomma snatterier var vi medvetna om men kanske inte i den här omfattningen. Men det är viktigt att komma ihåg att det är en liten grupp det handlar om. Jag är hemskt besviken över generaliseringen, att man drar alla över en kam."

Han säger också:

"Tillsammans med Migrationsverket tar vi ett stort ansvar för att allting ska fungera så bra som möjligt. Och jag hoppas verkligen att vi kan sätta stopp för att rasismen sprider sig."

 


Den 9 mars skriver Hälsingekuriren:

"I Söderhamn anmäldes i fjol 3 903 brott, att jämföra med 3 273 året innan.

- En stor del handlar om stölder och snatterier, säger Sten Sundqvist. Och att snatterier och stölder från butiker ökat markant sedan Söderhamn började ta emot asylsökande är inget nytt. Det handlar om mer än en fördubbling 2003, jämfört med 2002 - från 138 fall till 301 fall, enligt polisens statistik."

I landet som helhet har antalet stöldbrott just nu minskat, i Söderhamn har trenden varit den motsatta.

"- Asylsökande är klart överrepresenterade när det gäller snatterier och stölder från butiker. Vi har haft fall där vi i en enda lägenhet gjort 800 beslag av misstänkt stöldgods."

 


Från SVT den 30/4 -04:

"Det blev förlängd skyddstillsyn och sluten ungdomsvård i tre månader för den 18-åring som i mars under en väskryckning vållade en 80-årig kvinnas död i Söderhamn"

"Han följde efter kvinnan hem och tog hissen upp tillsammans med henne. När hon skulle gå in i sin lägenhet ryckte han tag i hennes väska. Kvinnan tappade balansen och föll utför trappan. 18-åringen flydde med väskan och kvinnans pengar, 1.400 kronor.

Så småningom upptäcktes den svårt skadade 80-åringen i trapphuset och fördes till sjukhus där hon senare avled av sina skador.

När väskryckningen utfördes hade den skyldige ännu inte fyllt 18 år, men var redan dömd för brott tre gånger."

 


Den 27/3 -04 tar kommunalråden i Söderhamn initiativ till en manifestation under parollen "För trygghet och omtanke - ja till det mångkulturella Söderhamn".

 


"I april säger Kommunalrådet Lennart Olsson, (c) i Hälsingekuriren:

"Det är fruktansvärt skrämmande att Nationaldemokraterna kopplat samman brottet mot den 80-åriga kvinnan med asylsökande och invandrare."

Mordet på förminskas alltså här till "brottet mot". Redan det språkbruket antyder något om förövarnas etnicitet.

 

 


Den 3/9 -04 rapporterade media att en kvinna blivit gruppvåldtagen i Söderhamn av tre mörkhyade män.

 


Därefter har ett nätverk bildats för "ett multikulturellt Söderhamn" .

Nätverket arrangerade en demonstration " i första hand mot rasism och främlingsfientlighet, men det handlar även om den otrygghet vi känner i Söderhamn den här hösten."

Initiativet till nätverket "till stöd för asylsökande" har enligt pressen ffa tagits av Röda Korsets ordförande i Söderhamn.

 


Ur Ljusnan den 25/9 -04:

"MANIFESTATION MOT RASISM

I mars i år demonstrerade drygt 500 Söderhamnare för ett mångkulturellt Söderhamn."

"I dag samlas Söderhamnarna igen för att gemensamt och tydligt ta avstånd från främlingsfientlighet och rasism.

Denna gång på grund av att Nationell Ungdom och Nationellt motstånd gödslat med sin rasistpropaganda i Söderhamns centrum.

På flygbladet i mars gav de främlingsfientliga grupperna de asylsökande skulden för stölder, rån och misshandelsfall."

"...när främlingsfientliga krafter gång på gång försöker utnyttja tragiska händelser för att skapa motsättningar och förföljelser av folkgrupper, måste alla människor av god vilja ställa upp och säga ifrån!"

"Det finns ingen anledning att sticka huvudet i sanden och vägra se vad som händer", fortsätter tidningsledaren - dock utan att syfta på de våldsdåd och andra brott som drabbat de boende i Söderhamn sedan asylanterna anlände:

"Tvärtom måste vi aktivt och engagerat bemöta de nationalistiska och främlingsfientliga strömningar som finns."

"Och frågan måste alltid ställas: Vad är det som formar människor till rasister? För ingen föds till främlingsfientlig eller rasist."

"Rasismen finns latent i varje hem....Den finns överallt där minoritetsgrupper förtrycks eller förtalas. Den finns överallt där människor inte respekterar varandra för vad de är. Den finns också i de fina salongerna, i de präktiga hemmen, i de respektabla kretsarna.

Och det är kanske den mest försåtliga rasismen. Den dolda. Den ska också krossas."

Hur krossandet mer konkret ska gå till uppger tidningen inte.

 


 Se vidare:

De verkliga fascisterna