Aktuell kommentar - vecka 32/04

De verkliga fascisterna

Efter vilka kriterier ska man bedöma vad en individ eller en organisation åsiktsmässigt representerar? Rimligen ska man gå efter vad vederbörande själv säger och gör.

När det gäller Sverigedemokraterna tillämpas inte dessa kriterier, här gäller inte längre normala regler för mänskligt agerande.

Denna organisation stämplas, på mycket lösa eller inga grunder alls, som "fascistisk".

En sak är när detta görs av extremistiska våldsromantiker och mycket unga människor, utan mycket av egen politisk erfarenhet. Som inom AFA ("Anti-fascistisk aktion") och NMR ("Nätverket mot rasism").

Allvarligare är att detta synsätt vunnit terräng även inom riksdagspartiers ungdomsförbund. Så här skriver "Ung Vänster" (här skrivet inom citationstecken, eftersom de inte står till vänster, inte försvarar småfolkets intressen i Sverige) den 9/6 -04:

"I måndags, den 7 juni, beslutade regionstyrelsen i Skåne att Sverigedemokraternas annonskampanj på Skånetrafikens bussar i Malmö ska avbrytas. Detta efter att både busschaufförer och kunder har klagat. Att Sverigedemokraternas annonskampanj avbryts är en seger mot fascismen och en stor seger för de 70% av Malmös busschaufförer som har invandrarbakgrund."

De var också ungkommunister som under SD:s valturné i övre Norrland i juni följde SD-gruppen från ort till ort, för att med oljud omöjliggöra normala torgmöten.

Det begränsar sig dock inte till ungdomsförbunden. I samband med nämnda valturné, och de våldsamma mötesstörningarna i Luleå, talade Norrländska Social-Demokratens Lotta Gröning på ledarplats om "nazismens fula tryne" - varvid hon syftade på SD, inte på våldsverkarna!

Tongångerna är desamma. Precis som NMR talar socialdemokraternas partisekreterare, Lars Stjernkvist, om sverigedemokraternas "lögner". Tillfrågad om han kan ge ett enda exempel på att sverigedemokrater någon gång försökt störa möten för meningsmotståndare blir det enda han kan anföra att SD:are vid Perssons tal i Almedalen stått i publiken med ett plakat "Tag debatten!".

Om Sverigedemokraterna själva inte drabbades av värre "störningar" än så vid sina möten skulle de knappast klaga! Här mäts sannerligen med olika mått.

 


Och det stannar för SD:s del inte vid detta. Det handlar också om våldsdåd, riktade mot individer. I slutet av augusti 1997 blev fyra unga sverigedemokrater överfallna av ett 30-tal AFA-huliganer på Södermalm i Stockholm, och grovt misshandlade med tillhyggen. Bilden nedan visar en av dem på Sergels Torg veckan därpå.

Nästa bild visar Sverigedemokraternas andre vice ordförande och ordförande i SD:s Stockholmsdistrikt, Johan Rinderheim, efter ett överfall den 29 juli i år på Södermalm i Stockholm.

 

 

 Joakim Larsson sommaren 1997

 

 Johan Rinderheim sommaren 2004.

Bilden tagen efter att JR blivit "konfronterad", som webbsidan "socialist.nu" uttrycker saken. Konfronterad för "sina fascistiska åsikter".

Fascismen/nazismen och kommunismen kan ses som i princip likvärdiga när det gäller inställningen till våld. Skulle man försöka gradera så har förmodligen olika kommunistdiktaturer alltsedan 1917 än fler liv på sina samveten och än mer "blod på sina händer".

Det intressanta är dock en annan skillnad:

Dagens vänsterpartister ser sig själva som kommunister.

Sverigedemokraterna ser sig inte själva som några fascister och protesterar bestämt mot den klassificeringen.

Sakligt sett har Sverigedemokraterna också grund för detta. SD har aldrig hyllat några diktaturer och har aldrig sanktionerat något våld. Man har inte ens försökt att störa något enda möte för meningsmotståndare. Anledningen till detta ligger i den demokratiska grundsyn som partiet står för. Denna grundsyn manifesteras i uttalandet "Yttrandefrihet finns inte, om den inte finns för meningsmotståndare!"

Kännetecknande för fascismen är utövandet och förhärligandet av våld. Så här låter det, efter misshandeln av Johan Rinderheim, på webbsidan "www.socialist.nu": "Två ledande högerkräk på mindre än en vecka, jävligt bra jobbat av 'vänsteranarkisterna' må jag säga. Bra att folk inte har glömt SD heller, de ska ju inte tro att de kommit undan."

Hög tid att de byter adress, till "www.fascist.nu".

 


 

 Se vidare:

Krossa mm

Möte i Luleå

NSD-svar

Svar till kommunist

På ABF-möte