image
image
image
image

Anna Kindvall Batra (m)
är stolt över Abdirisak Waberi


Nacka den 7 januari 2011

Till: Sveriges riksdag
- v g diarieför och meddela dnr tack

Moderaternas gruppledare Anna Kindvall-Batra
Statsrådsberedningen, statsminister Fredrik Reinfeldt f k


Ämne: Abdirisak Waberi

Sommaren 2010 intervjuades Abdirisak Waberi i sin egenskap av rektor för den muslimska friskolan Rödmosseskolan (årskurs 1 – 9) av Peter Olsson i SR P1.

Det hade framkommit att undervisningen i skolan inte leds av behöriga ledare utan av en imam. Dessutom hade det avslöjats att flickorna
* måste bära slöja
* får lära sig att män och kvinnor inte är jämställda samt att bli en av fyra fruar.

Jag förväntar mig att fru Kindvall-Batra kan förklara hur en friskola med ovanstående - för svensk demokrati och jämställdhetspolitik främmande - ”värderingar” kan få statsbidrag.
Eftersom dessa märkliga värderingar avslöjats i samband med att hr Waberi kandiderade för (m) i riksdagsvalet frågade Peter Olsson hr Waberi: ””följer ni värdegrunden i den svenska skollagen”? Hr Waberi förstod först inte innebörden i begreppet ”värdegrund.” När han fått ordet förklarat för sig sade han ”Jag har inga problem med värdegrunden men Koranen står över denna. Är vi osäkra på något söker vi svaret hos Mohammed.”

Ni sade i dagens P1 Morgon att Ni var ”stolt över att ha en praktiserande muslim i riksdagsgruppen.

Är Ni ”stolt” över att hr Waberi anser att ”Koranen står över” den svenska skollagen? Är Ni ”stolt” över att i den moderata riksdagsgruppen ha en ”praktiserande muslim” som ”söker svar hos Muhammed” om det uppstår problem med den svenska skolans lagstadgade värdegrund?

När Abdirisak Waberi i sin egenskap av representant för Islamiska förbundet - som ju även driver Stockholmsmoskén - blev utpekad som islamist menade han att ”det handlade om att smutskasta islamska organisationer.”

Aje Carlbom, fil dr i socialantropologi, kommenterade i en intervju med SvD:s Lena Hemmel den 14 december 2009 Islamiska förbundet och Stockholmsmoskén:

”Islamiska förbundet är en del av den islamistiska rörelse som vill bygga upp en egen offentlighet – egna skolor, förskolor mm

Den parallella strukturen går stick i stäv med partiernas syn på integrationspolitiken. Den förstärker segregationen. Men islamisterna vill ha segregation. De anser att den skyddar muslimska barn.


Att kandidera för ett politiskt parti är att ge rörelsen ökat inflytande.”

Är Ni ”stolt” över att bidra till att ”ge en islamistisk rörelse inflytande” i Sveriges riksdag?

Fler lagvidriga åsikter
I intervjun med Peter Olsson framkom med all önskvärd tydlighet att hr Waberi hyser lagvidriga åsikter även på andra områden, vilket han i morgonens debatt med Sverigedemokraternas Mikael Jansson försökte tona ner och förneka.

I intervjun sade hr Waberi att
* ”en man får ha fyra fruar. ”
* ”en man har tillräckligt mycket kärlek i sig för att ha fyra fruar men en kvinna har inte tillräcklig kärlek i sig för att ha fyra män”
* ”har en man fyra hustrur måste han kunna ge lika mycket kärlek åt alla fyra samt kunna försörja dem. ”
* ”Dessutom kan kvinnor inte ha fyra män för då vet de inte vem som är far till barnen.”


Då Peter Olsson påpekade att faderskap kan kontrolleras genom DNA-prov svarade hr Waberi: ”Vi kan inte göra om Koranen p g a att vi fått DNA.”

Jag förmodar att Ni är ”stolt” över att ha en ”praktiserande muslim” i moderaternas riksdagsgrupp som sätter Koranen - dvs religiös vidskepelse - framför modern vetenskap?

Ni sade i morse att Waberi ”anklagats för att förespråka månggifte.” Det tycks som om det ligger betydligt mer bakom än ”anklagelser.”

Abdirisak Waberi propagerar för mannens rätt att slå sin(a) hustru(r)
När Peter Olsson tog upp att hr Waberi tidigare gått ut med sin åsikt att ”en man har rätt att slå sin fru/sina fruar” svarade han att det fanns tre sätt att bestraffa en olydig kvinna: ”1) sluta prata med henne 2) sluta ha samlag med henne och 3) slå henne”.

Man börjar så smått förstå Er ”stolthet” över att ha denne man i den moderata riksdagsgruppen!

På Olssons påpekande att ”aga är förbjudet i Sverige” svarade hr Waberi: ”Det står slå – inte aga.” Jag förmodar att hr Waberi syftade på den Koran han tidigare i intervjun utnämnt till sitt enda rättesnöre och i vilken det står att ”man får slå sina hustrur” – men inte ”aga” dem! Därmed strider alltså Koranen inte mot svensk lagstiftning!

Givetvis måste Ni vara oerhört ”stolt” över den klurige hr Waberi och hans eminenta förmåga att hitta kryphål när det behövs!

Då Olsson konstaterade att ”demokratins bärande idéer ska vara vägledande för samhällets alla områden.” var hr Waberis svar:”Mitt mål är att höja moralen.

Det är onekligen litet svårt att förstå att detta är samme man som i dagens debatt med Mikael Jansson förnekade allt han tidigare sagt och frankt påstod att ”det finns inga svenska muslimer som säger att man får slå sina fruar” och att han ”inte tror på månggifte.”

Det tycks åtminstone finnas en som säger att ”man får slå sina fruar” och som ”tror på månggifte.” Abdirisak Waberi heter han.

Jag föreslår att Ni nästa gång Ni träffar hr Waberi frågar honom vad han har för åsikt om ”taqija” dvs ”muslimernas urgamla rätt att ljuga för myndigheter och andra auktoriteter när det gynnar islam eller dem själva”.

Själv tycks han behärska ”taqija” till fulländning!

Ni kan också fråga honom om tillämpningen av ”iham” vilket lär betyda ”lura, svindla, föra bakom ljuset” eller liknande.

Avslutningsvis
föreslår jag att Ni begrundar Salman Rushdies kloka ord: ”Om 25 år kommer vi att undra varför vi i toleransens och acceptansens namn bakband våra händer, slet upp våra strupar och gav upp det västerländska samhället.”

Inger-Siv Mattson,
f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd


  image


 
image
 
 
image