Moskéer i Sverige

Hur många moskéer finns det i Sverige? Det är inte helt lätt att få ett grepp om den saken?

Själva begreppet "moské" används tydligen även liktydigt med "islamsk församling" och en grupp muslimer i ett område. Här avses dock något mer än en källarlokal, utan en byggnad som syns i stadsbilden, en byggnad med kupol och minaret.

Våren 2000 invigdes Södermalmsmoskén i Stockholm. Vid tidpunkten fanns redan fyra andra moskéer i Sverige, nämligen i

- Göteborg

- Malmö

- Uppsala

- Trollhättan.

År 2005 fanns med andra ord fem moskéer i Sverige, på fem olika orter.

Har sedan tillkommit ytterligare någon moské? Det vet vi inte med säkerhet.

I Halmstad har man förvärvat en tidigare Filadelfiakyrka. Denna byggnad ser dock ut som en vanlig fastighet.

En "moské" i Gävle har varit utsatt för ett brandattentat - det kan ju ha varit fråga om bara en typ av källarlokal.

På internet finns en webbsida som kallar sig "Västerås moské" - vi vet inte om det där rör sig om mer än en muslimsk församling.


Klart är att många nya moskéer, i bemärkelsen byggnader, planeras.

I Umeå har redan bygglov givits för en moské.

Därutöver är ytterligare moskéer - på ett eller annat sätt - på väg i

- Stockholm (Fittja, ett bygge pågår sedan länge)

- Malmö

- Göteborg

- Trollhättan

- Skövde

- Växjö

- Linköping

- Sundsvall

- Skellefteå.


 Se vidare:

Fler moskéer

Inga moskéer på svensk mark!