TBC-hot

Från SR:s webbsida den 6/9 -06:

"Superresistent TBC sprids i Baltikum
 
En ny superresistent och mycket svårbehandlad form av TBC håller på att spridas, bland annat i Baltikum. I Lettland är till exempel nästan vart femte fall av multiresistent tuberkulos den extremresistenta formen.
 
För Sveriges del är det ett allvarligt problem. Det säger Victoria Romanus vid Smittskyddsinstitutet som anser att vi måste inleda en förbättrad övervakning."


Ur SvD den 12/9 -06:


"Afrikanskt larm om tuberkulos

Ett litet sjukhus vid Tugelafloden i Sydafrika har hamnat fokus som smitthärd för en ny epidemi av obotlig tuberkulos. Det medicinska forskningsrådet i Sydafrika varnar för världsomspännande följder om inte spridningen snabbt stoppas.
 
Den nya stammen av tuberkulos kallas XDR-TB. De första fallen upptäcktes 1995 och vid den tiden svarade den varianten på tre mediciner. I dag svarar den inte på någon medicinering."

"Tuberkulos är en av världens dödligaste sjukdomar, som skördar tre miljoner liv om året. Sjukdomen orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis och smittar via luften. Den sätter sig oftast i lungorna, men kan även angripa hjärnan och njurarna.
 
De flesta som bär på bakterien varken insjuknar eller smittar, eftersom kroppens försvarsmekanismer lyckas isolera den. Först om kroppen försvagas av exempelvis undernäring eller hiv bryter sjukdomen ut. Exempelvis har cirka tio miljoner amerikaner bakterien, men högst tio procent av dessa väntas insjukna.
 
Det finns tre huvudstammar av tuberkulos:
 
• Vanlig tuberkulos, som kan botas om de smittade tar medicin i sex månader. Många avbryter dock när de känner sig bättre, vilket leder till att bakterien får ökad motståndskraft mot mediciner. Cirka 15 procent av patienterna i Sydafrika avbryter kuren i förtid.
 
• MDR-TB, Multi Drug-Resistant TB, är resistent mot de vanligaste medicinerna. Sydafrika, som har mer än fem miljoner hiv-smittade, har årligen mer än 250 000 fall av tuberkulos, varav 6 000 är MDR-TB. Det är en fördubbling på tre år.
 
• XDR-TB, Extreme Drug-Resistant TB, den nya form som är extremt smittsam och inte svarar på några kända mediciner. I Europa är den vanligast i Litauen, där 19 procent av fallen av MDR-TB även visat sig ha XDR-TB."

"Sjukvårdspersonalen löper stor risk att smittas. En undersökning på två av Kapstadens universitetssjukhus visar att 119 sjuksköterskor smittades av tuberkulos mellan 1999 och 2002. Orsakerna beskrivs som ökad resistens mot mediciner, dålig ventilation och patientträngsel."


 Se vidare:

TBC

TBC-import