Västerhaninge, den 14.7.99.

Till
Lars Stjernkvist
Integrationsverket

 

Med anledning av uppgifter från Dig i ett brev till Eva Bergqvist den 21/5 -99 skulle jag önska klargöranden på tre punkter:

 

1. Mångfald

Integrationsverket är ålagt att "främja mångfald", skriver Du. Samtidigt ska verket rimligtvis främja "integration".

Vad betyder "mångfald" konkret? Vad betyder "integration" konkret?

Finns det någon konflikt mellan dessa två målsättningar, eller någon gränsdragning att göra?

 

2. Svenska intressen

Du anger att Integrationsverket har att motverka uppfattningen att "svenskars intressen sätts i främsta rummet". Vad betyder detta konkret?

I exempelvis proposition 1990/91:195 ("Aktiv flykting- och immigrationspolitik") sades att "Varje land har ett ansvar för sina egna medborgare". Är det en åsikt som Integrationsverket ska motverka?

Om någon t ex anser att satsningar på åldringar eller skolelever i Sverige ska ges prioritet framför satsningar på u-hjälp eller flyktingmottagning - är det något som Integrationsverket har synpunkter på?

 

3. Partigranskning

Vidare skriver Du att Integrationsverket ska granska de politiska partierna. Efter vilka kriterier kommer detta att ske?

Kommer partigranskningen att resultera i någon form av rapport?

 

Med vänlig hälsning

Jan Milld
redaktör för tidskriften Blågula Frågor

 


Svar från Lars Stjernkvist