Pengar och extrapengar


Ur Norrköping Tidning den 20/9- 01:

"Integrationsverket får extrapengar

Integrationsverket får tio miljoner kronor för introduktion av invandrare i arbetslivet och fem miljoner kronor för att öka mångfalden på arbetsmarknaden. Det är samma summa som i förra årets budget.

- Satsningen på att öppna dörrarna för personer från andra länder fortsätter, säger Andreas Carlgren, generaldirektör på Integrationsverket.

Hälften av verkets
projektstöd på tio miljoner kronor är öronmärkta för arbetet mot rasism och främlingsfientlighet.

Arbetet sker tillsammans med olika frivilligorganisationer. År 2003 bildas en ny myndighet, Levande historia, som blir ett forum för demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.

- Det innebär nya möjligheter för oss. Vi förbereder nu samarbetet med dem, säger Andreas Carlgren."

 Ur SVT TEXT-TV den 20/9- 01:

"AXPLOCK UR BUDGETEN...

Integration

Drygt 2,4 miljarder kr anslås till integrationspolitiken, en ökning med ca 200 miljoner.

Den helt dominerande kostnaden är bidrag till kommunerna för flyktingmottagande. De får omkring 2,25 miljarder kronor.
"