Denna insändare är skriven av John Wilthorn, aktiv invandringskritiker redan på 1980-talet. Han var bl.a. medförfattare till skriften "Sjöbo - demokratiskt föredöme".

Trojanskt

 


Inspirerad av den kusliga framtidsvisionen i George Orwells bok 1984 skrev jag för mer än tio sedan en alldeles egen framtidsprofetia. Första utkastet till min framtidsvision gjorde jag redan för femton år sedan!  Min vision bygger då som nu på vad som mycket väl kan hända ett samhälle där - liksom i boken 1984 - demokratin, åsiktsfriheten och yttrandefriheten sätts ur spel. Det kan ske genom mediernas manipulationer och politikernas brist på civilkurage. Det har hänt och det händer fortfarande i diktaturstater. I diktaturer ändrar ord och åsikter bit för bit  i betydelse tills de accepteras som sanna. Den som protesterar pekas ut som avvikare.
 
I George Orwells bok 1984 har nyspråket införts. Sanningsministeriet heter exempelvis Minisann. Ett språk som lär att krig är fred, frihet är slaveri och okunnighet är styrka. Boken handlar också om möjligheterna att kontrollera och påverka medborgarnas åsikter. Storebror hör och ser alltså det gäller att vara försiktig.
 
Liksom i George Orwells bok har de svenska journalisterna infört nyspråket för att kunna påverka allmänheten. Ord och namn har fått ändrad betydelse. Allt efter Sanningsministeriets mall. Sålunda får den som kritiserar vår miserabla flyktingpolitik ofelbart på sig stämplarna "Främlingsfientlig" ­ "Invandrarfientlig" och/eller "Rasist". Medierna och politikerna anser sig med hjälp av dessa stämplar inte behöva föra en sakdebatt.   
 
Mycket av det George Orwell beskriver om den totalitära staten har med journalisternas hjälp nära nog blivit verklighet i dagens Sverige. Ingen tillåts framföra en åsikt som avviker från den av medierna godkända, fast  nog är det väl så att i en demokrati skall alla åsikter respekteras, även om man inte delar dem. Gör man inte det, då handlar det inte längre om vad som i sitt ursprung menas med demokrati! Då har man gått över till nyspråket.
 
 I det senaste valet ­ år 2002 ­ deklarerade etablerade partier helt öppet att de vill bortse ifrån 10.000-tals väljares röster. Dessa väljare förklarades som avvikare genom sitt partival. Det samtidigt som de etablerade "demokraterna" inte ville samarbeta med de partier som - under fullt demokratiska former - fått sina väljares stöd för en restriktivare flyktingpolitik.
 
Även här kom stämplarna "Främlingsfientliga" ­ "Invandrarfientliga" eller "Rasistiska"  fram som ett förnämligt verktyg för att undvika en sakdebatt. Men åsiktsförmyndarna förbisåg att mediernas makt var bruten. Internet hade för första gången begränsat mediernas monopolställning. Det gick inte längre lika lätt att tysta det fria ordet. Valresultatet blev en chock både för medier och politiker. Den politiska kartan tog en oväntad form.
 
Berodde scenförändringen på att mediernas invektiv väckt väljarnas nyfikenhet på de utpekade partierna?  Det fanns rimligtvis de som ville bilda sig en egen uppfattning om de utpekade partiernas "rumsrenhet". Den informationen kunde väljarna för i stort sett första gången någonsin själva ta fram på de utpekade partiernas webbsidor. Troligen fanns det bland dem de som tyckte  att den direkta informationen de fick fram inte alls överensstämde med mediernas? Det kan ha gett upphov till taktik- och proteströster? Inte vet jag, men min nya framtidsprofetia är att till nästa val är de nuvarande mediernas monopolställning helt knäckt. Då har Internet tagit över. Vi har då möjlighet att läsa politiskt oberoende Internettidningar.
  
Nu till den framtidsprofetia jag skrev för mer än 10 år sedan:
 
DEN TROJANSKA HÄSTEN
 
För att ockupera Sverige behövs inga militära insatser. En presumtiv inkräktare har betydligt enklare möjligheter. De som planerar taga över vill naturligtvis besätta Sverige med minsta möjliga egna militära förluster. För dem blir det bingo om broar, flygfält, hamnar, byggnader och övrig infrastruktur kan tagas över helt utan skadegörelse. Det är fullt möjligt eftersom svenskarna är så snälla att de rent av är dumma - och förmodligen världens mest naiva folk.

För att nå sin målsättning behöver de kulturer som vill ta över bara skicka hit sina egna som asylsökande "flyktingar". Redan nu fungerar transporterna hit- och omhändertagandet alldeles utmärkt.
 
Väl hitkomna är de instruerade att spela ångestfyllda flyktingar. Med väl inlärd hårresande beskrivning på anledningen till "flykten" ­ och noga inpräntade lämpliga svar på Invandrareverkets frågor begär "flyktingen" asyl. Tjänstvilliga advokater ställer, mot rejält skattebetalt arvode, upp med de kompletterande svar som behövs för att asylansökan skall beviljas. Hänger asylansökan likväl upp sig tar tjänstvilliga advokaterna - mot ytterligare skattefinansierade arvoden - hjälp av medierna och prästerskapet.
 
Med gråtvalsen i bagaget kommer "flyktingarna" garanterat att hälsas hjärtligt välkomna av Folkpartiet, Miljöpartiet, Kommunisterna/Vänstern och givetvis av samtliga våra massmedier.
 
För frikostiga ekonomiska bidrag, fri sjukvård, hemspråksundervisning, komfortabel inkvartering och kulturanpassad mat svarar naturligtvis Invandrareverket (numera på nyspråket: Migrationsverket). På Invandrareverket/Migrationsverkets lott faller naturligtvis också att bekosta semesterresor till deras tidigare hemland. Det finns "flyktingarna" som besöker det hemland de, enligt egna uppgifter vid asylansökan,  flytt ifrån med livet som insats. Märkligt kan man tycka, men de får förstås inte förlorar sina rötter eller sin kultur.
 
Har "flyktingarna" instruerats att föröka sig efter bästa förmåga - och dessutom att avvakta tills tillräckligt många tagit sig hit, då kan de i ett sista fullt demokratiskt val ta över vårt land. Det kan de göra med stöd från våra genomgående vänsterinriktade medier.
Allt under det att svenska folket, som vanligt bräker, bääää - tills det är för sent.

NU 10 år senare:  Det ankommer på var och en av mina läsare att själva avgöra i vad mån min framtidsprofetia slagit in, eller är på väg att slå infast vi kan väl vara överens om att vi redan har förlorat det hederliga Sverige som våra fäder kämpat för i generationer. Det förlorade vi på ett årtionde, genom en modern variant av den TROJANSKA HÄSTEN!
 
Sens morale: För bara några år sedan var Sverige ett av världens rikaste länder. Nu ligger vi på jumboplats. Skola, sjukvård och äldrevård är under förfall. Våld och kriminalitet växer. Den ursvenska nativiteten är oroande låg.
Det vanligaste förnamnet bland gossebarn som föds i Malmö är numera Muhammed! Kommer min framtidsprofetia att slå in?

John Wilthorn