Frankrike:

Ökat antal hot

Från Den Danske Förening, artikel av Poul Vinther Jensen:

"FRANKRIKE. ETT LAND I UPPLÖSNING"

Enligt en rapport från en människorättsorganisation i Frankrike har antalet hot och våldsangrepp mot särskilt judar och muslimer ökat under år 2004. Enligt rapporten är ökningen så kraftig som 90%: från 833 fall år 2003 till 1.565 fall år 2004:

"Ifølge en ny rapport fra Den Nationale Rådgivende Kommission for Menneskerettigheder i Frankrig steg antallet af trusler og voldelige angreb mod særligt jøder og muslimer i 2004.

Ifølge rapporten er stigningen 90% fra 833 tilfælde i 2003 til 1565 tilfælde i 2004.

Det er det højeste niveau siden rådet begyndte sine årlige opgørelser i 1990. Det er situationen i en af Europas gamle kulturnationer.

Kommissionen er rystet og skriver følgende i rapporten:

'Manifestationerne af racisme og antisemitisme vokser foruroligende i Frankrig og nåede sidste år et exceptionelt og chokerende højdepunkt.'"

Alltså: manifestationerna av rasism och antisemitism växer oroande i Frankrike och nådde det senaste året en exceptionell och chockerande höjdpunkt.

"Rapporten omfatter alene registrerede tilfælde af racistiske overgreb, både sproglige og fysiske.

Heraf udgør angreb på jøder omkring 60 procent, mens resten gælder muslimer."

Alltså: 60 procent av angrepp riktar sig mot judar.

"Overgrebene mod jøderne begås ifølge ifølge Kommissionen fortrinsvis af borgere med arabisk-muslimsk baggrund, mens overrebene mod muslimer begåes af franskmænd fra den yderste højrefløj.

Det er naturligvis en trist udvikling i en gammel kulturnation.

Men, det kan ikke komme overraskende!!!

Frankrig har i de seneste fire årtier haft en vanvittig fremmedlovgivning, som har givet næsten alle, der er ankommet til landet, opholdstilladelse.

Nu står man med resultatet: Et land i etnisk og kulturel opløsning!

 


 

 Se vidare:

En fransk berättelse