Belgien:

Inget partistöd

I Belgien förbjöds 2004 det invandringskritiska partiet Vlaams Blok, det stämplades som "rasistiskt". I det senaste valet fick partiet 24% av rösterna och var det största partiet i Flandern. I lokalvalet i Antwerpen fick partiet 33% av rösterna.

Partiet har därefter återuppstått, under namnet Vlaams Belang. Förföljelsen av partiet har dock inte upphört med detta. I januari 2005 beslöts att partiet inte skulle få del av något statligt partistöd.

Ur SvD den 20/1 -05:

"Högerextrema mister partistöd

På torsdagskvällen gick ett lagförslag igenom i det belgiska parlamentet som medför att 'icke-demokratiska' partier inte längre ska få statligt partistöd. Målet för attacken är det högerextrema Vlaams Belang."

Efter att tidigare ha antagits av deputeradekammaren godkändes lagen av senaten med röstsiffrorna 40-17.

"- Demokratin ska inte finansiera dem som bekämpar den, sade den kristsociale senatorn Francis Delperée under debatten som föregick omröstningen. Hans vallonska parti, som tillhör oppositionen, stödde förslaget liksom de liberala och socialistiska regeringspartierna samt De gröna i Vallonien. De högerinriktade Kristdemokraterna i det rikare Flandern och Vlaams Belang (flamländskt intresse) röstade emot."

"Vlaams Belang är det populäraste partiet i Flandern och en av de mest framgångsrika invandringsfientliga rörelserna i Europa. "

Vlaams Belang nämns inte vid namn i den nya lagen, men lman har inte gjort någon hemlighet av att målet är att se till att det årliga statliga partistödet dras in. Detta ligger på på två miljoner euro, dvs ungefär 18 miljoner kronor.

"- Om politiska partier får offentligt stöd så har den offentliga makten rätt, ja till och med plikt, att ställa villkor, sade inrikesminister Patrick Dewael i debatten."

SD-Kuriren:

Demokratin i Belgien inskränks ytterligare - Vlaams Belang nekas partistöd

På torsdagskvällen gick ett lagförslag igenom i det belgiska parlamentet som innebär att det nationalistiska partiet Vlaams Belang nekas statligt partistöd. Beslutet var ett resultat av den långa process som ägt rum i Belgien där regeringspartierna försöker tysta oppositionen genom att förbjuda den.


Tisdagen den 9 november i fjol fällde Högsta domstolen i Belgien en dom som innebar att landets största parti, nationalistpartiet Vlaams Blok, kriminaliserades och tvingades till upplösning.

Vlaams Blok hade sedan starten 1977 med demokratiska medel kämpat för bevarandet av den flamländska identiteten genom att förespråka upprättandet av en självständig flamländsk stat och en begränsad invandring i kombination med assimilering av de invandrare som redan befinner sig i nationen.

Trots en mängd förtalskampanjer och en enad front från samtliga av de övriga etablerade partierna i Belgien växte Vlaams Blok succesivt i popularitet bland den flamländska befolkningen. Vid valet till Europaparlamentet i juni förra året valde en miljon flamländare att rösta på Vlaams Blok, vilket innebar att partiet blev Belgiens största.

Det belgiska etablissemangets försök att stoppa Vlaams Blok på politisk och demokratisk väg hade misslyckats i grunden och därför valde man att olagligförklara partiet.

Vlaams Blok blev den 12 december istället Vlaams Belang, då det nya partiet bildades vid en kongress i Antwerpen.

Men på torsdagskvällen kom således nästa attack mot demokratin i allmänhet och Vlaams Belang i synnerhet. De liberala och socialistiska regeringspartierna röstade tillsammans med de gröna och kristsociala partiet för ett förslag som innebär att "icke-demokratiska" partier inte längre ska få statligt partistöd.

I den nya lagen nämns inte Vlaams Belang rent ut, men lagens tillskyndare har inte gjort någon hemlighet av vad målet egentligen är, nämligen att se till att det årliga statliga partistödet till Vlaams Belang på två miljoner euro dras in.

Inrikesministern Patrick Dewael gjorde under debatten som föregick omröstningen heller ingen hemlighet av vad han anser.

- Om politiska partier får offentligt stöd så har den offentliga makten rätt, ja till och med plikt, att ställa villkor, sade han.

Kontentan blir att ett parti som inte rättar in sig i ledet och tycker som de övriga kan fråntas sina demokratiska rättigheter. Belgiens agerande borde chocka och skrämma alla demokratiskt sinnade människor. Trots detta hörs knappast några protester från övriga länder - länder som oftast slår sig på brösten över hur demokratiska de är. Att olagligförklara ett demokratiskt och fredligt verkande parti på grund av att man inte delar deras åsikter är djupt förkastligt. Politiska partiers öden skall avgöras av väljarna. "

 


 Se vidare:

Partiförbud