Belgien:

Partiförbud

Den 9 november, dagen då Belgien avskaffade demokratin genom att förbjuda det demokratiska och nationalistiska partiet Vlaams Blok, gjorde partiet följande uttalande:

Idag (9 november) blev vårt parti, Vlaams Blok, dömt till döden. Denna eftermiddag fastställde Belgiens högsta domstol den dom som utfärdades av Appelldomstolen i Gent den 21 april, i vilken det slogs fast att Vlaams Blok är en kriminell organisation. För att kunna skydda våra medlemmar från att bli åtalade är vi nu tvungna att upplösa partiet. Vad som hände i Bryssel idag är unikt i Västvärlden: aldrig förr har en regim som kallar sig demokratisk kriminaliserat landets största parti.

Vlaams Blok stöddes av nästan en miljon väljare vid det senaste valet i juni. Vi erhöll 24,1 procent av rösterna i Flandern, där 60 procent av den belgiska befolkningen bor. Belgien har röstplikt och inget annat parti stöddes av fler människor. Vårt parti har växt kontinuerligt de senaste två decennierna. Sedan 1987 har vi gått framåt i tolv på varandra följande val. Belgien, som grundades 1830 av franska revolutionärer, är en artificiell konstruktion som domineras av den franskspråkiga socialistiska minoriteten i Vallonien. Huvudmålet för vårt parti är Flanderns frigörande från Belgien. Flandern är den marknadsorienterade, holländskspråkiga och politiskt marginaliserade norra delen av landet.

Vi är den demokratiska rösten för det växande antal flamländare, som på ett helt och hållet fredligt sätt, vill göra slut på Belgien. Vårt starka väljarstöd skapar panik hos det belgiska etablissemanget. En nyligen presenterad väljarundersökning genomförd av den Brysselbaserade tidningen Le Soir och den franskspråkiga statstelevisionen RTBF (24 oktober) visade att stödet för Vlaams Blok bland de flamländska väljarna då låg på 26,9 procent.

Helt i strid med principen om att politiska partier skall bekämpas genom valurnorna har den belgiska regimen trakasserat Vlaams Blok med rättsliga processer i mer än ett decennium . Det belgiska parlamentet, där de franskspråkiga är överrepresenterade, ändrade 1999 landets konstitution i syfte att begränsa yttrandefriheten. Man röstade även igenom en rad lagar vars enda syfte var att kriminalisera och tömma vårt parti på ekonomiska resurser, däribland en antirasism- och en antidiskrimineringslag där begreppet diskriminering är så luddigt definierat att varje individ skulle kunna bli åtalad för att bryta mot dessa lagar. (Dessa ökända lagtexter kan läsas på vår hemsida www.flemishrepublic.org.)

Enligt Belgiens ondsinta nya lagar kan varje medlem och medarbetare i en organisation som förespråkar "diskriminering" straffas med böter eller fängelse. Man har dessutom infört omvänd bevisbörda, så att den anklagande parten inte behöver bevisa att den åtalade "diskriminerar" eller förespråkar "diskriminering", utan tvärtom att den senare måste bevisa sin oskuld.

Sedan 1993 har makten att väcka åtal i brott gällande diskriminering och rasism förflyttats till ett statligt organ som lyder direkt under Premiärministern, det så kallade "Centret för lika möjligheter och kampen mot rasism" (CEOFR). Detta organ har nu fått stöd av Högsta domstolen, som består av politiskt tillsatta ledamöter varav hälften är franskspråkiga.

Har vi då någonsin gjort oss skyldiga till diskriminering baserad på rastillhörighet? Nej, men detta spelade ingen roll för det belgiska etablissemanget och deras politiska domstol. Doemn mot oss baserades enbart på utdrag ur enskilda texter som CEOFR har försett domstolen med. Dessa utdrag hämtades från en antologi bestående av inte mer än 16 texter och som publicerades av Vlaams Bloks lokalavdelningar mellan åren 1996 ­ 2000. Enligt domstolen var det som stod i texterna inte nödvändigtvis osant, men våra "intentioner" sades vara av kriminell natur. Domen från Gent som fastställdes av högsta domstolen, slog fast att intentionen med våra texter var att bidra till en hatkampanj (Detta trots att en del av dem helt enkelt bara var citat från officiell statistik gällande brottsstatistik och socialbidragstagande och att en artikel som handlade om kvinnornas situation i fundamentalistiska muslimska samhällen var författad av en kvinnlig Vlaams Blok medlem med rötterna i Turkiet.) En sådan dom som bygger på spekulationer kring våra förmodade motiv är ingenting annat än en regelrätt skandal och det faktum att den belgiska domarkåren blev tvungen att hänfalla åt denna typ av spekulationer bevisar att man inte kunde finna några giltiga skäl för att fälla oss. Vi har aldrig förespråkat, föreslagit eller praktiserat någon diskriminering. Någonsin.

Konsekvenserna av domen är trots detta mycket allvarliga. Enligt lagen är nu varje medlem av vårt parti och alla som samarbetar med det, även om denne själv inte begått något brott, att betrakta som kriminell bara genom sitt medlemskap eller samarbete. Gentdomen säger bokstavligen att: "Att göra varje person straffbar som tillhör eller samarbetar med en grupp eller sammanslutning tjänar som ett effektivt medel för att undertrycka sådana grupper och sammanslutningar, vilket varit lagstiftarnas intention. Att göra varje medlem eller medarbetare straffbar underminerar dessa gruppers och sammanslutningars funktionsduglighet och existens..."

Högsta domstolens fastställande av Gentdomen tvingar oss därmed att upplösa partiet för att kunna skydda våra medlemmar och medarbetare. Med anledning av detta kommer en partikongress att hållas nästa söndag där vi officiellt kommer att upplösa partiet. Vi kommer dock på denna kongress föreslå att ett nytt parti i Vlaams Bloks anda skall bildas. Detta parti kommer, precis som Vlaams Blok alltid har gjort, att kämpa för upprättandet av en självständig och demokratisk flamländsk republik, traditionell västerländsk moral och flamländarnas rätt att värna sin egen nationella identitet, sitt holländska språk och sin kultur.

Jag tackar dem som bildade vårt parti 1977 och alla dem som under de senaste 27 åren har givit det sitt stöd. De har utkämpat en god kamp. Jag tackar vår en miljon väljare. De förtjänar demokrati. Belgien tänker uppenbarligen inte ge dem det, men det tänker vi. Idag har vårt parti dödats, inte av väljarna men av domare. Vi kommer att skapa ett nytt parti. Detta parti kommer Belgien inte att kunna begrava, istället kommer det att begrava Belgien.

Frank Vanhecke, parlamentsledamot
partiledare för Vlaams blok

 


 

 Se vidare:

Vlaams Belang