Bidragsmjölkning

Stora belopp i bidrag finns att mjölka det svenska samhället på, för dem som vet hur man gör och har rymliga samveten.

Ur Corren den 30/8 -05:

"STUDIEFÖRBUND FICK 1,5 MILJONER FÖR MYCKET I BIDRAG

Under två års tid fick Föreningen Bosnien och Hercegovina i Norrköping cirka 1,5 miljoner kronor för mycket i bidrag från sex studieförbund.

- Det finns stora brister i föreningens redovisning och studieförbundens hantering, säger Åke Carlsson, bildningskonsulent på Östergötlands bildningsförbund.

ÖBF slog larm i höstas när de upptäckte att föreningen fått studiebidrag från sex studieförbund under 2003 och 2004, varpå en granskning inleddes.

- Jag har aldrig varit med om något liknande. Tidigare har ingen lyckats få bidrag från mer än två studieförbund samtidigt.

ÖBF:s detaljgranskning av 169 studiecirklar som föreningen bedrev förra året visade bland annat att deltagare varit med i flera cirklar vid samma tidpunkt, samma deltagare har haft olika adresser trots att listorna är utskrivna samtidigt, närvarolistorna fylldes inte i av respektive ledare vid träffarna utan av någon annan person i efterhand. ÖBF konstaterar att föreningens övriga cirklar har samma mönster.

Är det avsiktligt fusk?

- Föreningen har uppgivit felaktiga uppgifter, men jag kan inte ha någon uppfattning om de gjort det medvetet, säger Åke Carlsson."

"Han konstaterar att det är svidande kritik för studieförbundens och deras bristfälliga kontroll. Jan Eric Rosenqvist som sammanställt rapporten skriver att han uppfattar förbundens handläggning som rent rutinmässig utan ifrågasättanden. Orsakerna kan bland annat vara bristande resurser samt att verksamheten varit omfattande och ekonomiskt lönsam för förbunden.

Åke Carlsson menar att dagens system kan locka till sådant här.

- Det blir ett vinna-vinna system där föreningen får ekonomiskt stöd samtidigt som studieförbunden tjänar på det. Då kan man lätt bli fartblind."Ur Corren den 30/8 -05:

"Föreningsordföranden ledsen över anklagelserna

- Det som har hänt känns hemskt tråkigt. Men min förhoppning är att det ska komma något gott ur allt det här.

Hasiba Cacan som är ordförande i Föreningen Bosnien och Hercegovina i Norrköping är förtvivlad över anklagelser om oegentligheter.

- Det är möjligt att vi slarvat och inte följt alla regler men vi har inte försökt att utnyttja systemet.

- Vi har öppnat dörrarna för de som vill kontrollera oss, säger Hasiba Cacan.

Hon vill nu arbeta med att ställa allting tillrätta för att kunna fortsätta föreningens verksamheter.

- Vi har en stor och omfattande verksamheten och så många människor är engagerade i föreningen."


Blågul kommentar

Fräckheten blir här dubbelt:

- Först att genomföra så omfattande och systematiska bedrägerier.

- Sedan att göra gällande att det var oavsiktligt och omedvetet.

Denna fräckhet uppmuntras naturligtvis av den flathet som Carlsson ovan ger uttryck för.


 Se vidare:

Fina killar

Mångkultur i praktiken