Efter SALT-artikeln

Efter att vår artikel publicerades i SALT har SALT fått förnyad kritik i media. Därvid har anförts som argument just att man publicerade vår artikel.

I Svenska Dagbladet den 29/2 -00 skrev Gabriella Håkansson:

"När nu tredje numret av samtidsmagasinet Salt landat på bokhandelsdiskarna tvingas man åter ta sig för pannan..."

"Även större delen av det inköpta materialet visar sig denna gång ha udden riktat mot verkliga eller inbillade fiender. Här presenteras mer eller mindre taffligt skrivna texter om 'socialstatens övergrepp' mot ensamma mammor, 'mediaetablissemangets' mobbning av redaktörerna för Blågula Frågor,..."

"Under ett och samma blågula paraply har man samlat en hel kader av missnöjesskribenter..."

I Helsingborgs Dagblad skriver Lars Westerberg:

" En anständig konservativ idétidskrift är precis vad som skulle behövas, jag uppfattade Salt som en sådan och jag hälsade den med glädje... Men från andra numret var det helt klart vart det lutade, främlingsfientliga debattörer fick breda ut sig. ... Salt tycks ohjälpligt ha passerat en anständighetsvall. Har man Ingrid Björkman som debattör i ett nummer och Jan Mild och Anders Sundholm i nästa, så är allt hopp ute..."

Det vi tog upp i vår artikel blir här än en gång bekräftat: man för inte en debatt i sak. Vad som gäller är tillmälen och motsvarande.

Se vidare svar från Anders Sundholm till Westerberg.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan