Tillägg om BgF-historik:

Arne Ruth hade lyssnat vänligt och bett oss sända över allt som vi överhuvudtaget hade skrivit i ämnet, alltså inte bara den artikel vi hade skrivit. Sagt och gjort, kulturredaktionen fick allt vårt material.

Sedan var det tre veckors total tystnad. Då kom beskedet att artikel tas in och den publiceras inom en vecka. En vecka gick. Ingen publicering. Det var semstertider påstod man - inom en vecka skulle den komma. Så höll det på.

När vi före jul skrev till Arne Rurh om en förklaring - alltså en knappt halvår efter löfte om publicering - gav han ett mycket ursäktande svar och lovade publicering strax efter nyåret. Den kom inte och på en ny förfrågan svarade inte Arne Ruth.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan