Cui bono?

Radio TUFF heter ett närradioprogram i Tyresö som haft sändningar under många år. "TUFF" står för Tyresö U-lands- och Fredsförening, en lokalavdelning till Svenska Freds.

I augusti 2002 uppgavs där att den brittiska säkerhetstjänsten MI5 infiltrerat det lilla tyska högerpartiet NPD. Dess före detta ledare Adolf von Thadden skulle till och med ha varit i brittisk tjänst. Enligt tidigare uppgifter skulle även den tyska säkerhetstjänsten BND ha infiltrerat NPD.

Helt fantastiska är kanske inte dessa uppgifter, med tanke på vad som framkommit om östtyska Stasis förehavanden, efter att arkiven öppnats. Om detta skrev Michael Wolffsohn i sin bok "Die Deutschland-Akte" (1995).

 


Så här skrev TUFF-medlemmen Åke Sandin 1996 kring detta:

VÄSTTYSK "NY-NAZISM" ORGANISERAD AV ÖSTTYSKA STASI

Sedan de östtyska arkiven för DDRs hemliga polis, Stasi, har öppnats har mycket kommit i dagen, inte bara hur Stasi hjälpte svenska Bofors att smuggla krigsmateriel utan också hur de skickligt arbetade för att kompromettera Västtyskland. De ville visa världen att Tyska demokratiska republiken, DDR, var den verkligt demokratiska och friska halvan i motsats till den västra, som de ville brännmärka som nazistisk, revanschistisk och antisemitisk och som var "unbelehrbar", det vill säga ingenting lärt av historien.

Det visar sig nu att Stasi låg bakom många "nynazistiska" eller "antisemitiska" aktiviteter i Västtyskland. I samband med den över hela världen enormt uppmärksammade rättegången i Jerusalem 1961 mot den tyske SS-officeren Adolf Eichmann, som sedan avrättades, intensifierade Stasi sina provokationer genom att i Västtyskland sprida antisemitiska flygblad och måla antisemitiska eller nazistiska symboler på väggarna. Detta var godbitar för media och över hela världen varnades för den västtyska nynazismen.

Stasi fejkade flygblad, som påstods vara utgivna av Tyska Rikspartiet, ett litet parti på högerkanten. I flygbladen vädjades om donationer till förmån för Eichmann. Partiets försäkringar om att de aldrig hade gjort detta avfärdades i media som uppenbara lögner. Flygbladen med partiets namn på existerade ju.

Andra av Stasi förfärdigade publikationer uppmanade till att stoppa den internationella judendomens smutskastning av den tyska hedern. De var undertecknade av "Kamrater i Waffen-SS".

Den tysk-judiska forskaren Michael Wolfsohn säger i sin bok Die Deutschland-Akte [Tysklandsakterna]:

"Den strategiska hjärnan bakom de arrangerade antisemitiska aktionerna var Albert Norden, son till en rabbin. Detta är dokumenterat i östtyska politbyråns akter"

Stasi gick så långt att de skickade antisemitiska hotelsebrev till judar och judiska organisationer i Västtyskland och författade protestbrev, som skickades till vättyska politiker från "hotade judar".

Stasi hade framgång. Sammantaget resulterade deras verksamhet i en världsvid och upprörd uppståndelse över "nynazismen och antisemitismen" i Västtyskland.

ISRAELISK TIDNING OM STASI-LEDD "NAZISM"

Så här skriver den tyskspråkiga israeliska tidningen "Israel Nachrichten" om Stasis verksamhet i den västtyska förbundsrepubliken:

"För att tjäna sina egna syften infiltrerade den statliga säkerhetstjänsten extremhögern i Förbundsrepubliken. I december 1959 gav den order om att måla västtyska synagogor med hakkors. Detta åstadkom en skandal: Bonn råkade i vanrykte.

Två år senare kläckte Stasigeneralerna ut "Operation Förgät-mig-ej". De tillverkade antijudiska hetsblad för distribution i Västtyskland. Inget lämnades åt slumpen. De till och med förutsåg den panikslagna judiska reaktionen genom att framställa brev, i vilka tidigare förföljda personer meddelade sin flykt ut ur Tyskland. Detta skulle bevisa för hela världen att bara DDR hade övervunnit fascismen. Alltså representerade Pankovregimen i DDR det demokratiska Tyskland, medan Bonn företrädde ett brunt monster."

CUI BONO? - VILKA GAGNAS?

 

Den gamla frågan från romartiden om vilka som gagnas av olika händelser, vad som verkligen sker i det som synes ske, är viktig att ställa, särskilt i dag när mediernas makt är större än någonsin.