Kraftig ökning

Ur "Riksdag & Departement" nr 38, den 8/12 -03:

"Antalet asylsökande ökar mycket kraftigt i Sverige. Förra året sökte 33 016 personer asyl, vilket är mer än en fördubbling jämfört med år 2000. Det framgår av en skrivelse från regeringen.

Mellan januari och oktober i år kom 26 511 asylsökande. Om den takten håller i sig året ut kommer drygt 31 000 att ha sökt asyl i Sverige innan året är slut. Jämfört med övriga EU-länder är Sverige ett 'populärt land' att söka asyl i. Sverige tar emot 3,7 asylansökningar per 1 000 invånare medan EU-genomsnittet ligger på 1,0 per 1 000 invånare.

Variationerna mellan EU-länderna är mycket stora. Listan toppas av, utöver Sverige, Österrike och Luxemburg. Schweiz och Norge, som inte är medlemmar i unionen, ligger också högt med 3,7 respektive 3,9 ansökningar per 1 000 invånare.

I botten på EU-listan återfinns Portugal, Spanien och Italien. Finland hamnar också långt ner med 0,9 ansökningar per 1 000 invånare, men noterar den största procentuella förändringen mellan åren 2001 och 2002. Då ökade antalet asylansökningar i landet med 108,5 procent. I absoluta tal är siffrorna däremot mindre imponerande: år 2002 tog Finland emot 3 443 ansökningar. Samma år fick Sverige 33 016.

Danmark är ett land där utvecklingen har gått åt det andra hållet. Där minskade antalet ansökningar med över 50 procent mellan 2001 och 2002, vilket är den största minskningen inom hela EU.

I Sverige bestod under förra året den största enskilda asylgruppen av medborgare från Serbien och Montenegro. De stod för 17 procent. Övriga växande grupper kom från Ryssland, Azerbajdzjan, Ukraina och Vitryssland.

Hittills i år har antalet asylsökande somalier ökat kraftigt, medan de irakiska ansökningarna har minskat.
Under förra året 'invandrade' sammanlagt 64 087 personer till Sverige medan 33 009 'utvandrade'.

Nettoinvandringen var med andra ord drygt 31 000 personer, vilket är den högsta siffran sedan 1994. Huvuddelen av invandringen utgörs av anhöriginvandring."

 


 Se vidare:

SvD-statistik