Slag i luften

DN skriver den 22/1 -03 om hur antalet ensamma "flyktingbarn" till Sverige ökat stadigt de senaste åren, med ca 100 varje år. År 2002 kom 550 barn och Irak toppade statistiken. De flesta irakiska barnen är kurder från norra Irak:

"1999 kom totalt 236 ensamma flyktingbarn till Sverige. Året därpå kom 350 barn, 2001 kom 461 barn och förra året blev siffran för antalet ensamkommande asylsökande barn 550. De största grupperna är barn och ungdomar från Irak, Somalia, Serbien-Montenegro och Afghanistan.

I lördagens DN rapporterades om en FN-rapport som pekade på att smuggling av somaliska barn till väst är en mycket lönsam bransch. Somaliska barn är visserligen en stor och ökande grupp bland ensamma asylsökande barn i Sverige.

 Men den största gruppen är flyktingbarn från Irak..."

Avslutningsvis konstaterar DN-artikeln:

"Regeringen tog förra året ett principbeslut om att asylsökande från norra Irak, där det råder kurdiskt självstyre, inte längre ska beviljas asyl. Det beslutet har när det gäller flyktingbarnen blivit ett slag i luften eftersom deras psykiska problem vanligen är så omfattande att utredningarna tar lång tid."


 Se vidare:

Ankarbarn